Sezon 1972/1974

tym sezonie nasza społeczność powiększyła się z 24 do 26 myśliwych i 2 kandydatów.

Na początku sezonu wybraliśmy nasze władze w składzie:

1. Franciszek Kałużny -Przewodniczący
2. Kazimierz Borsuk -Łowczy
3. Ludwik Domarczuk -Z-ca łowczego
4. Franciszek Jarosławski -Sekretarz
5. Ludwik Żak -Skarbnik

i komisje rewizyjną:

1. Grzegorz Pawelec-Przewodniczący
2. Bronisław Łoziński -Członek
3. Władysław Turczyn

W trakcie kadencji Kol. Jarosławskiego zastąpił Kol. Janusz Kociuba. Zmienił się również skład Komisji Rewizyjnej, w której pozostał przewodniczący a Kol. Witold Milewski i Górny Stanisław Weszli w miejsce Kolegów którzy ze względów służbowych opuścili nasze Koło i teren.Od 1954 roku dzierżawimy nadal 3 obwody o łącznej powierzchni 13. 470 ha, oznaczone numerami 228, 238 i 239.Powierzchnia polna wynosi 5.150 ha.

Nowością w naszym kole jest hodowla bażanta, w ramach rozwoju tego gatunku w województwie.

Dzięki dotacjom urzędu powiatowego i funduszom własnym łowisko zostało wzbogacone o 800 szt. tego gatunku, a dalsze 1000 szt. mamy wkrótce otrzymać z ZW PZŁ. Celem skuteczności tego zadania zatrudniliśmy strażnika opłacanego z funduszu Rozwoju Łowiectwa.

W pozostałych obwodach strażnicy pełnili funkcję społecznie: w obwodzie 238 Kol. Stanisław Kowanacki a w obw. 228 Kol. Marian Matyjaszczyk, który swoją pracą szczególnie zasłużył ana uznanie.

Dobrze funkcjonowały Komisje szacujące szkody łowieckie i nie było konfliktów z rolnikami, ani wysokich szkód.
Dwukrotnie byliśmy na przestrzeliwaniu broni w Chynowie. Dużo wysiłku włożyliśmy w zagospodarowanie łowiska: wykonaliśmy 14 podsypów dla bażantów, 40 szt. koszy lęgowych dla kaczek, zagospodarowaliśmy 11ha poletek zgryzowych, a zwierzynę dokarmialiśmy wykładając 10 ton ziemniaków, 4,5 t żołędzi i 0,26 t kukurydzy.
Wszystkie te zabiegi przyczyniły się do znacznego obniżenia szkód łowieckich

W sezonie 1973/1974 pozyskaliśmy

Jeleni 20 szt w tym:
byków 8 szt.
łań 9 szt.
cieląt 3 szt.
Sarny 36 szt. w tym:
rogaczy 21 szt.
kóz 15 szt.
Dziki 18 szt
Kaczek 246 szt.
Zajęcy 33 szt.
Kuropatw 26 szt.
Bażantów 16 szt.

Psów 32 szt.
Kotów 48 szt.
Lisów 23 szt.
Jastrzębi 17 szt.
Sroki i wrony 81 szt.

Nadal rozwijamy hodowlę psa myśliwskiego: mamy już 9 wyżłów ( w tym 4 rodowodowe) i 4 foksteriery.
Mijała kadencja Zarządu, ale wkład pracy i jej efekty sprawiły , że wybraliśmy nowy ,,stary” Zarząd z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w trakcie kadencji.