Sezon 2008/2009

W 61-szym sezonie łowieckim 4-osobowy zarząd, wspólnie z 3 strażnikami łowieckimi i przedstawicielami Komisji Rewizyjnej odbył 12 spotkań protokolarnych. Nadal dzierżawimy 3 obwody, jednakże w trakcie sezonu dokonano zmiany numeracji obwodów łowieckich i tak 113 zmienił nr na 187, 127 na 199 i 128 na 200. Ilość dzierżawionej powierzchni nie uległa zmianie i w dalszym ciągu wynosi 14 623ha, w tym lasu 3 340 ha.
W trakcie sezonu zbieg niekorzystnych okoliczności sprawił, że znacznie wzrosły wydatki przy równoczesnych niższych wpływach do kasy koła. Stanęliśmy w obliczu zagrożenia utraty płynności finansowej koła z wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami. Okoliczności te to głównie nieoczekiwany wzrost tenuty dzierżawnej i podatków na rzecz Nadleśnictwa i okolicznych gmin, drastyczny wzrost wypłaconych odszkodowań łowieckich, znaczny spadek cen skupu zwierzyny, przekroczona poważnie planowana kwota na pokrycie wydatków związanych z obchodami 60-lecia koła i otwarciem „Hubertówki” i trzeba z zadowoleniem odnotować, iż w tej trudnej sytuacji członkowie koła wykazali się dużą dojrzałością co uwidoczniło się choćby tym, że potrafili zrezygnować z częściowego zwrotu polowania w wysokości 20% wartości tusz zwierzyny pozyskanej do punktów skupu. Przyniosło to dodatkowe wpływy do kasy koła ale równocześnie powiększyło koszty indywidualnych polowań. Okazało się również, że w potrzebie możemy liczyć na przyjaciół koła, gdyż odpowiadając na prośbę Zarządu jeden z nich udzielił nam dużej bezinteresownej pożyczki. Wymienione działania pozwoliły na wywiązanie się koła z terminowych i niemałych zobowiązań finansowych. Komisja Rewizyjna oceniając pracę Zarządu stwierdziła duże zaangażowanie jego członków w rozwiązywaniu wcale niemałych problemów związanych z działalnością koła. Należy tu podkreślić duży wysiłek Prezesa Zarządu w organizację obchodów 60-lecia koła, budowę i otwarcie „Hubertówki” organizację i prowadzenie regionalnych i okręgowych imprez myśliwskich. Na słowa uznania zasługuje także Łowczy koła, który nie tylko wzorowo organizuje polowania zbiorowe dla myśliwych zagranicznych ale równie wzorowo prowadzi pracochłonną dokumentację oraz gospodarkę łowiecką. Dzięki jego zabiegom możemy corocznie liczyć na niemałe przecież dotacje unijne.

W 2008r odsłoniliśmy obelisk i tablicę pamiątkową uwieczniającą naszych kolegów którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów.