Byliśmy jednym ze sponsorów

W dniu 29 maja br. w Sali widowiskowej BiCK im. Jana Raka w Lubsku odbył się II Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr. 2 w Lubsku. Dzieci i młodzież  przedszkoli i szkół z Lubska i okolicznych miejscowości rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych.

Były to: przedszkola, klasy I – IV, klasy V-VII, klasy VIII i wyższe. Licznie zgromadzona publiczność,  którą stanowiła młodzież i rodzice wykonawców gorąco dopingowała i oklaskiwała popisy wokalne  indywidualnych wykonawców  i grup wokalnych.

Po raz kolejny / w roku ubiegłym również byłem członkiem jury / miałem zaszczyt i przyjemność oceniać wykonawców, a następnie przedstawić werdykt komisji konkursowej.

Festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem co przekłada się na coraz większą liczbę jego uczestników. Organizatorzy pozyskali wielu sponsorów co umożliwiło im  obdarowanie laureatów wartościowymi nagrodami.

Od kilkunastu już lat współpracujemy ze szkołą organizującą festiwal więc wsparliśmy finansowo jego przygotowanie za co ze sceny sali widowiskowej gorąco dziękowano sponsorom, również zarządowi „ Jelenia „ Brody. 

R.K.