Terminarz Polowań

KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH
Koło łowieckie nr 25 „Jeleń” Brody
Sezon Łowiecki 2017/2018

 

Lp. Data polowania Nr Obwodu Miejsce zbiórki myśliwych Godzina zbiórki Prowadzący polowanie Polujemy na Uwagi
1 19.08.2017 199 Chełm Żarski – staw 18.00 Jan
KOWALCZUK
kaczki, łyski
2 20.08.2017 199 Brody – staw 6.00 Bazyli
BAWTRO
kaczki, łyski
3 21.10.2017 187,199,200 Domek Myśliwski „Hubertówka” 8.00 Marek
RUDZIAK
Jeleń, Sarna, Dzik, drapieżniki łowne
4 04.11.2017 187,199,200 Domek Myśliwski „Hubertówka” 8.00 Krzysztof
SIEMION
Jeleń, Sarna, Dzik, drapieżniki łowne Polowanie Hubertowskie
5 09.12.2017 187,199,200 Domek Myśliwski „Hubertówka” 8.00 Ryszard
WYSŁUGOCKI
Jeleń, Sarna, Dzik, drapieżniki łowne
6 23.12.2017 187,199,200 Domek Myśliwski „Hubertówka” 8.00 Robert
SIEMION
Jeleń, Sarna, Dzik, drapieżniki łowne Polowanie Wigilijne
7 06.01.2018 187,199,200 Domek Myśliwski „Hubertówka” 8.00 Marek
RUDZIAK
Jeleń, Sarna, Dzik, Lis, Jenot
8 20.01.2018 187,199,200 Domek Myśliwski „Hubertówka” 8.00 Krzysztof SIEMION Jeleń- z wył. łań, Dzik,- z wył. loch, Sarna, drapieżniki łowne
9 27.01.2017 187,199,200 Domek Myśliwski
„Hubertówka”
8.00 Andrzej WYSOCKI Jeleń- z wył. łań, Dzik,- z wył. loch, Sarna, drapieżniki łowne

 

1. Każdy członek Koła zobowiązany jest powiadomić prowadzącego polowanie o swoim uczestnictwie w polowaniu zbiorowym, co najmniej na 3 dni przed jego terminem.

2. Ewentualne uczestnictwo w polowaniu zbiorowym „gości zaproszonych” należy każdorazowo konsultować z prowadzącym polowanie, co najmniej na 3 dni przed jego terminem.

3.Każdy myśliwy uczestniczący w polowaniu zbiorowym zobowiązany jest każdorazowo przekazać rekompensatę dla naganki (zwyczajowo przyjęte „do kapelusza”)

4. Każdy myśliwy oraz uczestnik naganki na polowaniu zbiorowym zobowiązany jest do posiadania na wierzchnim okryciu jaskrawego elementu garderoby zapewniającego jego dobrą widoczność ze strony innych uczestników polowania.\

5. Zgodnie z Uchwałą nr 2/II/2017 Zarządu Koła z dnia 03.02.2017r. wprowadza się zakaz wykonywania polowań indywidualnych w obwodach dzierżawionych przez Koło na zwierzynę grubą z psem lub z psami na 7 dni przed polowaniem zbiorowym lub komercyjnym.

Punktacja za zwierzynę pozyskaną podczas polowania zbiorowego do tytułu ,,KRÓL POLOWANIA

1. Jeleń – byk – 10 pkt.

2. Odyniec – 7 pkt.

3. Jeleń – szpic – 6 pkt.

4. Jeleń – łania – 5 pkt.

4. Jeleń – cielę – 4 pkt.

6. Dzik – 3 pkt.

7. Sarna- 2 pkt.

8. Drapieżnik – 1 pkt.