Język łowiecki

JĘZYK ŁOWIECKI

Adiutant

Młody byk jeleń, który stale przebywa przy starym, doświadczonym byku. Inaczej asystent.

Albinizm

Wrodzony brak lub niedobór barwnika w skórze i sierści (spotykany najczęściej u daniela). Inaczej bielactwo.

Ambona

Urządzenie łowieckie, stacjonarne lub przenośne, służące do obserwacji zwierzyny bądź polowania.

Anons

Oznajmianie przez psa głosem faktu znalezienia poszukiwanej zwierzyny (postrzałka).

Anonser

Pies myśliwski głoszący (sygnalizujący głosem) znalezienie zwierzyny.

Antabka

Element broni – zaczep (uchwyt) służący do mocowania paska, inaczej bączek.

Apel

Posłuszeństwo, karność psa myśliwskiego lub ptaka łowczego.

Apel na łowy

Sygnał myśliwski wzywający myśliwych na łowy.

Aport

Aport to czynność i polecenie jej wykonania, a także rzecz lub zwierzyna przyniesiona przez psa myśliwemu.

Aporter

Pies używany na polowaniu do aportowania (przynoszenia) upolowanej zwierzyny drobnej.

Arbiter

Myśliwy z dużym doświadczeniem i uznaniem wśród kolegów rozstrzygający np sporne strzały.

Areał osobniczy

Jest to przestrzeń, na której osobnik danego gatunku zaspokaja wszystkie swoje potrzeby życiowe (zdobywanie pokarmu, rozród, ostoja itp).

Asystent

Młody byk jeleń, który stale przebywa przy starym, doświadczonym byku. Inaczej adiutant.

Automat

Broń z mechanizmem wyrzucającym łuskę i ładującym kolejny nabój do komory nabojowej. Inaczej broń samopowtarzalna.

Awantaż

Boczne odchylenie kolby broni w stosunku do jej podłużnej osi. Odchylenie to ułatwia skład i celowanie.

Babranie

Zażywanie błotnej kąpieli przez jelenie lub dziki w babrzysku. Inaczej brochanie.

Babrzysko

Podmokłe, błotniste miejsce gdzie dziki lub jelenie korzystają z kąpieli błotnej. Inaczej brochowisko, kąpielisko, kąpidło.

Badylarz

Byk daniela lub łosia nie posiadający poroża w postaci łopat lub półłopat (posiadający jedynie poroże z badylami).

Badyle

1. Kończyny (nogi) łosia, jelenia lub daniela.

2. Tyki (odnogi) poroża byka łosia, jelenia lub daniela.

Baka

Część kolby broni myśliwskiej. Występ ułatwiający przyłożenie policzka do kolby podczas składania się do strzału.

Baran

Dojrzały samiec muflona, inaczej tryk.

Baranek

Inne określenie bekasa kszyka.

Baranie rogi

Określenie jednej z form poroża rogaczy przypominającego rogi barana (poroże selekcyjne).

Barłóg

Legowisko niedźwiedzia lub dzika.

Basior

Dorosły samiec wilka.

Basista

Jeleń byk o wyjątkowym głosie, wyróżniający się głęboką barwą głosu pośród innych byków na rykowisku.

Baskila

Metalowy element myśliwskiej broni łamanej łączący lufy z osadą.

Bałamut

Pies gończy często gubiący (mylący) właściwy trop.

Bałuchy

Jedno z określeń oczu zająca. Inne – blaski, trzeszcze, wytrzeszcze, gały, patry.

Bałwanek

Atrapa dzikiej kaczki (lub innego ptaka), przywabiająca inne ptaki danego gatunku. Inaczej cień, profil.

Bałyk

Sposób poruszania się psa myśliwskiego pełzając lub czołgając się.

Bałykowanie

Poruszanie się (przemieszczanie) psa myśliwskiego pełzając lub czołgając się.

Bażanciarz

Myśliwy preferujący polowania na bażanty.

Bażant

Jedna z konkurencji strzelań myśliwskich. Inaczej – przeloty – (konkurencja strzelań śrutowych do rzutków).

Bażantarnia

Miejsce hodowli bażantów – woliera wraz ze wszystkimi urządzeniami niezbędnymi w hodowli.

Bębenek

Wabik używany przy polowaniu na kuropatwy i przepiórki.

Bębnienie

Głos wydawany przez bekasa kszyka. Inaczej beczenie.

Beczenie

1. Głos wydawany przez daniele lub muflony.

2. Głos wydawany przez bekasa kszyka. Inaczej bębnienie.

Bekanie

Odbywanie godów jeleni i danieli w czasie rykowiska i bekowiska.

Bekowisko

Okres godowy danieli. Tym określeniem nazywa się również miejsce odbywania godów.

Belka

Poziomy lub pionowy element siatki celowniczej (w kształcie grotu lub nitki).

Berło

Drążek z poprzeczką używany przez sokolników do sadzania ptaka łowczego.

Bezkurkówa

Broń myśliwska z kurkami umieszczonymi wewnątrz baskili. W odróżnieniu od dawnej broni myśliwskiej, gdzie kurki umieszczone były na zewnątrz a ich naciąganie odbywało się ręcznie w bezkurkówkach kurki naciągane są automatyczne po złamaniu broni i jej ponownym zamknięciu.

Bezoar

Substancja wydzielająca się z dołków łzowych (gruczołów przedocznych) jeleni. Inaczej nazywana łzami jelenia.

Bełkot

Głos wydawany podczas toków przez koguta cietrzewia. Inaczej bulgot.

Bełkotanie

Głos cietrzewi wydawany w czasie toków. Inne określenia – bulgotanie, czuszykanie.

Biała stopa

Miejsce (teren) polowania całkowicie pokryte warstwą śniegu.

Bicie

1. Siła odrzutu broni palnej.

2. Głos samca przepiórki w okresie godowym.

3. Atak ptaka łowczego.

Bieg hubertowski

Impreza organizowana w dniu 3 listopada (św. Huberta) – lub w najbliższych dniach – polegająca na konnej pogoni za lisem, naśladująca dawne polowania par force. Inaczej bieg myśliwski.

Bieg myśliwski

Impreza organizowana w dniu 3 listopada (św. Huberta) – lub w najbliższych dniach – polegająca na konnej pogoni za lisem, naśladująca dawne polowania par force. Inaczej bieg hubertowski.

Biegi

Nogi dzika.

Bielactwo

Wrodzony brak lub niedobór barwnika w skórze i sierści (spotykany najczęściej u daniela). Inaczej albinizm.

Bielenie

Jedna z czynności preparowania trofeów (bielenie czaszki) – czyszczenie, usuwanie tłuszczu, wybielanie kości. Inaczej wybielanie.

Biesiadowanie

1. Świętowanie uroczystości, rocznic lub polowań. Jedna z tradycji łowieckich zbierania się myśliwych z rodzinami i przyjaciółmi często przy ognisku i wspominanie wspólnych przeżyć.

2. Żerowanie zwierzyny w pewnym określonym miejscu.

Biotop

Środowisko bezpośrednio lub pośrednio wpływające – przez istniejące w nim warunki ekologiczne – na bytujące tam zwierzęta.

Blaski

Jedno z określeń oczu zająca. Inne – bałuchy, trzeszcze.

Blat

Sposób ustawienia się zwierzyny w stosunku do myśliwego. Zwierzę ustawione jest bokiem co daje najlepszą możliwość do oceny zwierzyny i strzału.

Bobczenie

Wydalanie kału przez zwierzynę płową, zające i dzikie króliki. Inaczej prószenie.

Bobki

Odchody zwierzyny płowej, zajęcy i dzikich królików.

Bobrowanie

Penetracja podmokłych terenów łowiska (zarośla, szuwary, bagna) przez zwierzynę lub psy płochacze.

Bobrowisko

Miejsce zasiedlone przez bobry.

Bok

Broń myśliwska gładkolufowa z pionowym układem luf, inaczej nadlufka.

Bokobrody

Kępki włosów na policzkach niektórych zwierząt (ryś, wilk, jenot, stary dzik)

Brać myśliwska

Grupa osób wspólnie polujących i przyjaźniących się. Inaczej towarzysze łowów, brać łowiecka.

Brać łowiecka

Grupa osób wspólnie polujących i przyjaźniących się. Inaczej towarzysze łowów, brać myśliwska.

Breneka

Określenie naboju oraz pocisku kulowego do myśliwskiej broni gładkolufowej.

Brew

Półkolisty fragment silnie fałdowanej skóry w kolorze czerwonym nad okiem (ziernikiem) samców niektórych kuraków (głuszec, cietrzew, bażant). Inaczej brewka, korale, róża.

Brewka

Półkolisty fragment silnie fałdowanej skóry w kolorze czerwonym nad okiem (ziernikiem) samców niektórych kuraków (głuszec, cietrzew, bażant). Inaczej brew, korale, róża.

Brochanie

Zażywanie błotnej kąpieli przez jelenie lub dziki w babrzysku. Inaczej babranie.

Brochowisko

Podmokłe, błotniste miejsce gdzie dziki lub jelenie korzystają z kąpieli błotnej. Inaczej babrzysko, kąpielisko, kąpidło.

Broda

1. Pęk gęstych czarnych piór na podgardlu koguta głuszca.

2. Dolny fragment zwisającej grzywy dojrzałego byka jelenia.

3. Narośl skórka pokryta długim włosem na szyi żubra lub łosia.

Bródka

Charakterystyczne, czarne piórko, układające się w szczoteczkę, rosnące u nasady ogona słonki. Piórko to stanowi trofeum łowieckie. Inaczej pędzelek.

Brok

1. Drobny śrut myśliwski.

2. Broń samopowtarzalna

3. Broń z mechanizmem wyrzucającym łuskę i ładującym kolejny nabój do komory nabojowej. Inaczej automat.

Bruzda

1. Spiralne żłobienie wewnętrznej części lufy. Bruzdy wraz z polami tworzą wewnętrzną płaszczyznę przewodu lufy. Ich zadaniem jest nadanie wystrzeliwanemu pociskowi ruchu obrotowego.

2. Wgłębienie w porożu jelenia układające się wzdłuż tyki.

Brzeg

Wystająca dolna część łuski. Inaczej rant.

Brzeszczot

Ostrze kordelasa lub noża myśliwskiego.

Buchta

Miejsce w którym dziki ryjąc poszukują (lub poszukiwały) pokarmu w podłożu (runie, ziemi, darni). Inaczej buchtowisko.

Buchtowanie

Poszukiwanie przez dziki pożywienia w runie leśnym lub na polu poprzez rycie gwizdem w ziemi.

Buchtowisko

Miejsce w którym dziki ryjąc poszukują (lub poszukiwały) pokarmu w podłożu (runie, ziemi, darni). Inaczej buchta.

Buczek

Prosty myśliwski instrument dęty. Inaczej rożek.

Budan

Szałas myśliwski służący jako schronienie i miejsce czatów. Inaczej kureń.

Budka

1. Daszek pod którym wysypuje się karmę dla kuropatw.

2. Zamaskowane schronienie wykorzystywane do obserwacji i polowania np. na dzikie ptactwo.

Bukanie

Odbywanie godów przez łosie. Inaczej bukowanie.

Bukiet

1. Ogon sarny. Inaczej kwiatek.

2. Bażanty zrywające się do lotu jednocześnie w dużej grupie.

Bukowanie

Odbywanie godów przez łosie. Inaczej bukanie.

Bukowisko

Okres godowy łosi oraz miejsce w którym odbywają się gody.

Bulgot

Głos wydawany podczas toków przez koguta cietrzewia. Inaczej bełkot.

Bulgotanie

Głos cietrzewi wydawany w czasie toków. Inne określenia – belkotanie, czuszykanie.

Burczenie

Charakterystyczny głos wydawany przez skrzydła zrywającego się do lotu ptaka. Inaczej burkot, furkot.

Burkanie

Charakterystyczny głos wydawany przez skrzydła zrywającego się do lotu ptaka. Inaczej burkot, furkot.

Burkot

Charakterystyczny głos wydawany przez skrzydła zrywającego się do lotu ptaka. Inaczej burczenie, furkot.

Bury

Jedno z określeń wilka.

Buszowanie

Penetrowanie szuwarów lub zarośli przez myśliwego z psem płochaczem. Inaczej buszówka.

Buszówka

Penetrowanie szuwarów lub zarośli przez myśliwego z psem płochaczem. Inaczej buszowanie.

Butelka

Postawa kuraków z wyciągniętą ku górze szyją podczas wykonywania pieśni godowych.

Byk

Określenia samca żubra, łosia, jelenia, daniela. Inaczej rogal.

Byk główny

Jeleń lub daniel przewodzący chmarze w okresie godowym (rykowiska, bekowiska). Inaczej byk stadny.

Byk stadny

Jeleń lub daniel przewodzący chmarze i odgrywający wiodącą rolę w okresie godowym (rykowiska, bekowiska). Inaczej byk główny.

Bywały

Określenie zwierza sprytnego, doświadczonego.

Bączek

Element broni – zaczep (uchwyt) służący do mocowania paska, inaczej antabka.

Błociarz

Gwarowe określenie dużego dzika. Inaczej smoluch, smolarz, usmol, czarnuch, kaban.

Cap

Samiec kozicy.

Cewka

Kończyna sarny.

Chałupa

Zagłębienie wygrzebane w ziemi stanowiące legowisko zająca. Inaczej kotlina, kopno.

Chmara

Grupa (stado) żubrów, łosi, jeleni lub danieli.

Chody

Nogi psa myśliwskiego.

Choicać

Podkradać się, ostrożnie, ukradkiem podchodzić.

Chorągiew

Pozostałość scypułu zwisająca z poroża. Inaczej flaga.

Chorągiewka

Kolorowa szmatka wieszana na fladrach.

Chrap

1. Głos jaki wydaje słonka podczas lotu w okresie toków. Inaczej chrapanie.

2. Głos wydawany przez byka łosia w okresie bukowiska. Inaczej chrop.

Chrapanie

Głos jaki wydaje słonka podczas lotu w okresie toków. Inaczej chrap.

Chrapy

Nozdrza żubra, łosia, jelenia, daniela, sarny, kozicy i muflona.

Chrop

Głos wydawany przez byka łosia w okresie bukowiska. Inaczej chrap.

Chrząkanie

Wydawanie głosu przez łosia, jelenia, dzika i borsuka.

Chustka

Jaśniejsza sierść na zadzie zwierzyny płowej. Inaczej talerz, serweta, lustro, zwierciadło.

Chwost

Ogon dzika lub muflona.

Chyb

Długa, sztywna szczecina na grzbiecie dzika. Inaczej pióro.

Chłyst

Młody byk jelenia lub daniela przebywający w czasie rykowiska (bekowiska) w pobliżu chmary, odpędzany przez byka stadnego (głównego)i nie dopuszczany do krycia łań. Inaczej młodzik, podciołek, towarzysz, kibic.

Ciecier

Kogut cietrzewia.

Cieciorka

Kura cietrzewia.

Cieczka

1. Ruja psowatych (wilki, lisy, jenoty) oraz rysi, borsuków, kun, norek.

2. Okazywanie oznak nadchodzącej rui, wzmożonego popędu płciowego u samic niektórych ssaków. Inaczej grzanie się, gonienie.

Cięgotanie

Wydawanie głosu przez kuropatwę.

Ciekanie

Uciekanie ptactwa pieszo, najczęściej zauważalne wśród kuraków. Inaczej wyciekanie.

Cieki

Nogi wszystkich kuraków. Inaczej zgrzebła.

Cielę, cielak

Młody łoś, jeleń i daniel w pierwszym roku życia.

Cielenie się

Wydawanie przez łosie, jelenie i daniele na świat potomstwa. Inaczej rzucanie.

Cielna

Określenie klępy lub łani w okresie ciąży.

Cień

Atrapa dzikiej kaczki (lub innego ptaka), przywabiająca inne ptaki danego gatunku. Inaczej bałwanek, profil.

Ciota, ciotka

Doświadczona łania.

Ciołek

Młody samiec jelenia.

Cirykanie

Wydawanie ostrzegawczego głosu przez kuropatwę. Inaczej czyrykanie.

Ciąg

1. Przelot dzikich gęsi, kaczek lub słonek z miejsc żerowania na miejsce noclegu i odwrotnie. Ciągi można obserwować o poranku i o zmierzchu.

2. Stała trasa przemieszczania się niektórych zwierząt.

Comber

Część tuszy z części lędźwiowej grzbietu, uważana za jedną ze smaczniejszych kawałków tuszy zwierzyny łownej.

Cuch

Węch psa myśliwskiego. Inaczej wiatr.

Czapliniec

Skupisko, kolonia czaplich gniazd. Inaczej czaplisko.

Czaplisko

Skupisko, kolonia czaplich gniazd. Inaczej czapliniec.

Czarna stopa

Miejsce (teren) polowania całkowicie pozbawiony pokrywy śnieżnej.

Czarna zwierzyna

Dziki i muflony.

Czarnuch

Gwarowe określenie dużego dzika. Inaczej smoluch, smolarz, usmol, błociarz, kaban.

Czas łojny

Okres bezpośrednio przed rykowiskiem (okresem godowym) kiedy byki osiągają największą kondycję fizyczną.

Czemchanie

Usuwanie scypułu z poroża przez pocieranie porożem o gałęzie i pnie młodych drzew i krzewów. W ten sposób żywica i soki roślinne zabarwiają poroże zwierzyny. Inaczej wycieranie.

Czochranie

Usuwanie przez jelenie i dziki nadmiaru błota o pnie drzew po błotnej kąpieli w babrzysku. Inaczej malowanie.

Czok

Przewężenie wylotowego odcinka lufy w broni gładkolufowej.

Czółenko

Element łączący w niektórych rodzajach broni lufy z osadą wewnątrz którego znajdują się mechanizmy napinające kurki i eżektory.

Czternastak

Jeleń byk posiadający siedem odnóg na każdej z tyk poroża (lub przynajmniej na jednej – wówczas mówimy o czternastaku nieregularnym).

Czterodwudziestak

Jeleń byk o wieńcu, który ma po dwanaście odnóg na każdej tyce (lub przynajmniej na jednej z tyk – czterodwudziestak nieregularny).

Czterolufka

Broń myśliwska o czterech lufach. Inaczej czwórlufka lub firling.

Czuszykanie

Głos cietrzewi wydawany w czasie toków. Inne określenia – bulgotanie, bełkotanie.

Czwórlufka

Broń myśliwska o czterech lufach. Inaczej czterolufka lub firling.

Czyhitanie

Czwarta część pieśni tokującego koguta głuszca. Podczas tej zwrotki kogut na chwilę głuchnie, co umożliwia myśliwemu lub obserwatorowi podejście 2-3 kroki bliżej ptaka. Inaczej szlifowanie.

Czyrykanie

Wydawanie ostrzegawczego głosu przez kuropatwę. Inaczej cirykanie.

Ćmić

O zającu – pomykać lub przebywać poza zasięgiem strzału.

Ćwik

1. Doświadczony myśliwy

2. Ułożony ptak łowczy

3. Stary kogut cietrzewia wiodący prym na tokowisku, którego nie można podejść ani przywabić.

4. Doświadczony zając potrafiący unikać zagrożeń i uchodzący pogoni drapieżników. Inaczej gracz.

Danielarz

Myśliwy preferujący polowania na daniele.

Darniak

Kozioł (rogacz) w bardzo słabej kondycji (selekcyjny). Inaczej wyrodek.

Darz Bór

Myśliwskie przywitanie i pozdrowienie.

Daszek

Miejsce wykładania karmy (wysypywania ziarna) dla bażantów i kuropatw, przykryte konstrukcją w formie daszku jedno lub dwuspadowego. Inaczej posyp, podsyp, plewisko.

Defilator

Zwierz biegnący wzdłuż linii myśliwych.

Deptanie

1. Akt kopulacji u ptaków.

2. Piesze polowanie, penetracja łowiska. Inaczej wydeptywanie.

Dmuchanie

Odgłosy wydawane przez zaniepokojonego dzika. Inaczej prychanie.

Dociąganie

Przemieszczanie się psa tropem wyciekających kuropatw lub bażantów.

Dolny wiatr

Sposób pracy psa myśliwskiego z kufą blisko ziemi.

Doskakiwanie

Sposób podchodzenia (po 2-3 kroki) myśliwego do tokującego głuszca w czasie jednej ze zwrotek jego pieśni. Inaczej podskakiwanie, skakanie.

Doławić

Dać głos przez psa po znalezieniu tropu zwierzyny lub odnalezieniu postrzałka. Inaczej zagłosić.

Dołek rujowy

Miejsce kopulacji danieli.

Dołowanie

Strzelanie poniżej celu do którego mierzy myśliwy.

Dryling

Broń myśliwska z trzema lufami (z różną kombinacją luf gładkich i gwintowanych). Inaczej trójlufka.

Dubeltówka

Myśliwska broń gładkolufowa. Inaczej fuzja, flinta.

Dublet

Dwa kolejne trafienia do dwóch sztuk zwierzyny przez jednego myśliwego.

Dwudwudziestak

Jeleń byk o wieńcu, który ma po jedenaście odnóg na każdej tyce (lub przynajmniej na jednej z tyk – dwudwudziestak nieregularny).

Dwudziestak

Jeleń byk, który na każdej z tyk poroża ( lub przynajmniej na jednej z nich ) posiada dziesięć odnóg.

Dwudziestka

Myśliwska broń gładkolufowa kaliber 20.

Dwunastak

Jeleń byk o wieńcu, który ma po sześć odnóg na każdej tyce (lub przynajmniej na jednej z tyk – dwunastak nieregularny).

Dwunastka

Myśliwska broń gładkolufowa o kalibrze 12.

Dwururka

Myśliwska broń palna o dwóch lufach (dubeltówka lub bok).

Dymorfizm płciowy

Jest to zróżnicowanie osobników płci męskiej i żeńskiej tego samego gatunku. Dymorfizm uwidacznia się np w zewnętrznym wyglądzie i rozmiarze osobników.

Dyndowanie

Sposób poruszania się wilka borsuka i lisa – biegnięcie truchtem.

Dziesiątak

Jeleń byk o wieńcu, który ma po pięć odnóg na każdej tyce (lub przynajmniej na jednej z tyk – dziesiątak nieregularny).

Dzikarz

1. Myśliwy preferujący polowania na dziki.

2. Pies z wrodzoną (najczęściej) lub nabytą pasją do tropienia, ścigania i osaczania dzików.

Dziwerówka

Broń myśliwska (używana dawniej), której lufy zostały wykonane ze stali damasceńskiej.

Dławienie

Duszenie ofiary przez drapieżnika lub postrzałka przez psa myśliwskiego.

Długodziób

Gwarowe określenie słonki.

Ekotyp

Populacja zwierząt jednego gatunku na trwale przystosowana do bytowania w różnych warunkach środowiskowych (np. sarna leśna i polna).

Ekspres

Myśliwska broń kulowa (o lufach gwintowanych), łamana o dwóch lufach. Bardzo przydatna podczas polowań zbiorowych, ponieważ umożliwia oddanie dwóch szybkich strzałów bez konieczności przeładowywania broni.

Eksterier

Wygląd zewnętrzny psa, charakterystyczny dla danej rasy. Inaczej pokrój.

Ekstrador

Urządzenie w broni łamanej wysuwające (a nie wyrzucające jak eżektor) łuski z komór nabojowych. Inaczej wyciąg.

Elaboracja

Napełnianie nabojów materiałami wybuchowymi i łączenie ich poszczególnych elementów w całość (własnoręczny wyrób amunicji z gotowych elementów składowych).

Etyka łowiecka

Zbiór pisanych i niepisanych norm i zasad prawego wykonywania polowania.

Eżektor

Mechanizm wyrzucający łuski z komór nabojowych. Inaczej wyrzutnik.

Fafla

Fragment wargi psa zwisający z boku kufy.

Fajka

Kieł w górnej szczęce dzika.

Farba

Krew zwierzyny. Inaczej posoka.

Farbowik

Młody kogut głuszca, cietrzewia i bażanta, po zmianie opierzenie na charakterystyczne dla dorosłych osobników.

Farbówka

Młoda kuropatwa po zmianie upierzenia z młodzieńczego na charakterystyczne dla dorosłych ptaków.

Fartuszek

Wyraźnie dłuższe od reszty sukni włosy w okolicy narządów rodnych kozy. Inaczej szczotka.

Fiołek

Gruczoł u nasady lisiej kity. Wydzielina zapachowa tego gruczołu służy do zaznaczania ternu lisa.

Firling

Broń myśliwska o czterech lufach. Inaczej czterolufka lub czwórlufka.

Fladra

Linka z zawieszonymi na niej kolorowymi, jaskrawymi chorągiewkami. Inaczej sznur.

Fladra, fladry

Sznur (sznury) z przywiązanymi kawałkami jaskrawego płótna używane dawniej do polowań na wilki.

Fladrowanie

Osznurowanie wyznaczonego obszaru przeznaczonego do opolowania sznurami z zawieszonymi fladrami (kawałkami materiału odstraszającego). Metodę tą stosowano dawniej przy polowania na wilki. Po ich otropieniu dany fragment lasu został ofladrowany, co powstrzymywało wilki przed ucieczką z miotu.

Flaga

Pozostałość scypułu zwisająca z poroża. Inaczej chorągiew.

Flanka

1. Bok pędzonego miotu, skrzydło linii myśliwych zagięte w kierunku nadchodzącej naganki.

2. Stanowisko myśliwskie wyznaczone na bocznej linii pędzonego miotu. Inaczej klamra.

Flankowanie

Zastawianie pędzonego miotu na bokach przez wyznaczenie na bokach stanowisk myśliwych (załamanie linii myśliwych pod kątem prostym na lewym i prawym skrzydle wzdłuż pędzonego miotu).

Flemen

Poza przyjmowana przez byki łosie i byki jelenie podczas wciągania nozdrzami woni znajdującej się w pobliżu rujnej łoszy lub łani.

Flinta

Myśliwska broń gładkolufowa. Inaczej dubeltówka, fuzja.

Fryc

Myśliwy bez odpowiedniego doświadczenia, poznający dopiero tajniki łowiectwa. Inaczej młodziak, szpicak, szpiczak.

Fukanie

Odgłos wydawany przez dzika w sytuacji zagrożenia, niebezpieczeństwa itp.

Furkot

Charakterystyczny głos wydawany przez skrzydła zrywającego się do lotu ptaka. Inaczej burkot, burczenie.

Futerko

Okrycie (skóra) drapieżników mniejszych od lisa.

Futro

Okrycie (skóra) dużych drapieżników jak niedźwiedź, wilk, ryś, jenot, lis stanowiące trofeum.

Fuzja

Myśliwska broń gładkolufowa. Inaczej dubeltówka, flinta.

Gach

Dorosły samiec zająca.

Gamrat

Odyniec biorący udział w huczce.

Gastrolity

Ziarna piasku i malutkie kamyczki połykane przez niektóre ptaki, ułatwiające rozdrabnianie i trawienie pokarmu w żołądku.

Gawra

Zimowe legowisko niedźwiedzia.

Gały

Jedno z określeń oczu zająca. Inne – blaski, trzeszcze, wytrzeszcze, bałuchy, patry.

Gęba

Pysk żubra, zwierzyny płowej, muflona i kozicy.

Gęganie

Głos gęsi. Inaczej gęgot, gęgor.

Gęgor

Głos gęsi. Inaczej gęgot, gęganie.

Gęgot

Głos gęsi. Inaczej gęgor, gęganie

Gęsina

Mięso z dzikich gęsi.

Ględzenie

Głos wydawany przez łanie.

Glokanie

Jedna z części (trzecia) pieśni tokującego głuszca (przypominająca wyciąganie korka z butelki). Inaczej korkowanie, odbój, klaskanie.

Gniazdosz

Pisklę ptaka szponiastego najdłużej pozostające w gnieździe.

Gniazdownik

Pisklę, które dorasta i dojrzewa w gnieździe. Gniazdo opuszcza dopiero po osiągnięciu pełnej lotności.

Gomóła

Jeleń byk po zrzuceniu poroża. Inaczej łysy.

Gon

1. Pogoń samca z a samicą (np. rogacza z kozą) w okresie godowym.

2. Pędzenie zwierzyny w miocie.

3. Pogoń psów gończych za zwierzyną.

4. Głosy sfory psów gończych.

Gończy

Pies używany do pogoni (i głoszenia) za zwierzyną na świeżym tropie.

Gonienie

1. Pogoń psów gończych za zwierzyną.

2 Dążenie do pokrycia gotowej do rozrodu np. kozy przez rogacza (charakterystyczne są ślady gonienia kozy na łąkach w kółko np. wokół kępy krzewów na polanie).

3. Okazywanie oznak nadchodzącej rui, wzmożonego popędu płciowego u samic niektórych ssaków. Inaczej grzanie się, cieczka.

Gońka

Sarna koza gotowa do rui poza właściwym okresem godowym.

Górny wiatr

Sposób pracy psa myśliwskiego z kufą wysoko uniesioną.

Gra

1. Głos psów gończych. Inaczej granie.

2. Odgrywanie na rogach i sygnałówkach sygnałów łowieckich. Inaczej granie.

3. Głos tokujących kuraków. Inaczej śpiew, pieśń.

Grabarz

Pies myśliwski nie przynoszący aportu i nie głoszący znalezienia postrzałka, ale zakopujący znalezioną zwierzynę.

Gracz

1. Zwierzyna łowna, która umiejętnie zwodzi psy tropiące. 2. Pies gończy głoszący zwierzynę. 3. Tokujący kurak. 4. Doświadczony zając potrafiący unikać zagrożeń i uchodzący pogoni drapieżników. Inaczej ćwik.

Grandel

Kieł szczątkowy występujący w górnej szczęce jeleniowatych. Grandle stanowią trofeum łowieckie i wykorzystywane są m.in. do wyrobu biżuterii w stylu łowieckim. Inaczej pniak, hak.

Granie

1. Głos psów gończych. Inaczej gra.

2. Odgrywanie na rogach i sygnałówkach sygnałów łowieckich. Inaczej gra.

3. Głos tokujących kuraków. Inaczej gra.

Grot

1. Zakończenie tyki i odnóg poroża jeleniowatych.

2. Zakończenie belki poziomej lub pionowej siatki celowniczej.

Gruba

Ciężarna samica ssaków.

Gruby

Wspaniały okaz zwierzyny łownej w bardzo dobrej kondycji.

Gryfon

Inna nazwa wyżła francuskiego szorstkowłosego.

Gryzawka

Młode pędy niektórych gatunków drzew liściastych (wierzba, topola) nasączane roztworem soli i wykładane w pękach do zgryzania przez zające w okresie zimy.

Grzanie się

Okazywanie oznak nadchodzącej rui, wzmożonego popędu płciowego u samic niektórych ssaków. Inaczej gonienie, cieczka.

Grzęzy

Wymiona samic zwierzyny płowej.

Grzybek

Pocisk półpłaszczowy po trafieniu w cel. Zewnętrzny płaszcz pocisku „rozwija” się na zewnątrz, kształtem przypominając grzyb.

Grzybkowanie

„Rozwijanie” się na zewnątrz płaszcza pocisków półpłaszczowych po trafieniu w cel. Ta zamierzona deformacja pocisku ma na celu skuteczne porażenie i zabicie zwierzyny.

Grzywa

1. Gęste, długie owłosienie na szyi i karku dorosłych samców żubrów,łosi i jeleni.

2. Charakterystyczna jaśniejsza plama na szyi gołębia grzywacza.

Guz

Wyrostek kostny u młodych samców jeleniowatych, z którego wytwarza się możdżeń.

Guzik

Pierwsza z form poroża kozła, niekiedy wykształcane przez koźlęta w dobrzej kondycji już listopadzie.

Guzikarz

Młody kozioł nakładający pierwsze poroże w formie guzików a także stary rogacz z porożem uwstecznionym do formy guzików.

Gwintówka

Myśliwska broń o lufie gwintowanej.

Gwizd

1. Ryj dzika

2. Głos wydawany przez jelenia sika (w okresie godów), muflona, wydrę, jarząbka i słonkę.

Gwizdowisko

Miejsce oraz okres godowy jeleni sika.

Gąsior

Samiec dzikiej gęsi.

Głoszenie

Informowanie przez psa szczekaniem o odnalezieniu tropu bądź postrzałka.

Główny byk

Jeleń lub daniel przewodzący chmarze i odgrywający wiodącą rolę w okresie godowym (rykowiska, bekowiska). Inaczej stadny byk.

Głuchy miot

Miot bez strzałów.

Głuszak

Pisklę głuszca.

Głuszenie

Dobijanie postrzelonej zwierzyny drobnej.

Głuszka

Dorosła samica głuszca. Inaczej głuszyca.

Głuszyca

Dorosła samica głuszca. Inaczej głuszka.

Hak

1. Róg kozicy.

2. Kieł szczątkowy występujący w górnej szczęce jeleniowatych. Haki stanowią trofeum łowieckie i wykorzystywane są m.in. do wyrobu biżuterii w stylu łowieckim. Inaczej pniak, grandel.

Halali

Zawołanie i fanfara na zakończenie polowania konnego par force.

Hejnał

1. Uroczysty sygnał myśliwski.

2. Głos żurawi.

Huczenie

Głos wydawany przez gołębia grzywacza.

Huczka

Okres godowy dzików. Inaczej hukanie.

Hukanie

Okres godowy dzików. Inaczej huczka.

Igrzysko

Określenie toków oraz miejsca ich odbywania przez kuraki i bataliony. Inaczej tokowisko, sadowisko.

Igły

Zrogowaciałe wyrostki na bokach palców kuraków wyrastające w okresie toków i znikające po tokach. Inaczej szpilki, szczotki.

Introdukcja

Wprowadzanie (zasiedlanie) do łowiska nowego gatunku zwierzyny np. danieli.

Jagnię

Młode muflona.

Jasło(a)

Drabina służąca do wykładania zwierzynie siana i karmy.

Jazgot

Zaciekłe ujadanie wilków lub psów (np osaczających postrzałka).

Jałówka

Określenie samicy, która jeszcze nie miała potomstwa.

Jaźwiec

Inne określenie borsuka.

Jednorurka

Broń myśliwska o jednej lufie (śrutowej). Inaczej pojedynka.

Jednotykowiec

Samiec zwierzyny płowej o jednej tyce poroża (wynik uszkodzenia mechanicznego lub choroby).

Jedyniec

Zwierzyna gruba, która odłączyła się od stada (watachy, chmary) i wiedzie samotny tryb życia. Inaczej pojedynek.

Jeleniarz

Myśliwy preferujący polowania na jelenie.

Jelenina

Dziczyzna z jelenia.

Język spustowy

Element broni, którym bezpośrednio zwalniamy iglicę powodując wystrzał. Inaczej spust.

Jucha

Krew niedźwiedzia.

Kaban

Gwarowe określenie dużego dzika. Inaczej smoluch, smolarz, usmol, czarnuch, błociarz.

Kaczkarnia

Miejsce wylęgu i sztucznej hodowli dzikich kaczek.

Kaczkarz

Myśliwy preferujący polowania na dzikie kaczki.

Kaczowisko

Miejsce w którym chętnie przebywają, żerują lub nocują dzikie kaczki.

Kalibrownik

Przyrząd służący do kontroli średnicy łusek naboi do broni gładkolufowej. Łuski tej amunicji wykonane są z elastycznych materiałów i dlatego łatwo ulegają deformacji. Kalibrownik pozwala sprawdzić i poprawić geometrię i średnicę zniekształconych łusek.

Kamionka

Kuna domowa.

Kantak

Tylni pazur ptaków szponiastych (łowczych).

Kapelusznik

Stary, dorodny odyniec.

Kapitalny

Samiec zwierzyny płowej w szczycie rozwoju, wyróżniający się doskonałą kondycją, tężyzna i porożem.

Kapturek

Nakrycie głowy ptaka łowczego. Inaczej karnal.

Karawan

Wóz ze specjalnymi stojakami do przewozu upolowanej zwierzyny. Inaczej zwierzyniak.

Karmisko

Miejsce wykładania karmy dla zwierzyny.

Karnal

Nakrycie głowy ptaka łowczego. Inaczej kapturek.

Kęsy

Zęby drapieżników (ssaków). Inaczej zajady.

Kibic

Młody byczek jelenia lub daniela nie biorący aktywnego udziału w rykowisku (bekowisku) – nie dopuszczany do krycia łań przez byka stadnego.

Kicanie

Spokojne poruszanie się zająca lub królika np. podczas żerowania.

Kielnia

Ogon bobra. Inaczej plusk.

Kierdel

Stado muflonów.

Kipieć

O zającu – pędzić przed siebie, panicznie uciekać.

Kita

1. Ogon drapieżników futerkowych.

2. Jedno z określeń lisa.

Kitka

1. Charakterystyczne, dłuższe owłosienie na organach rozdrodczych zwierzyny.

2. Trofeum z pęku piór przypinane do kapelusza myśliwskiego.

Kiść

1. Kępka dłuższych włosów na końcu ogona żubra.

2. Kępka białych włosów na końcu ogona borsuka lub lisa.

Klamra

1. Bok (skrzydło) pędzonego miotu

2. Stanowisko myśliwskie wyznaczone na bocznej linii pędzonego miotu. Inaczej flanka.

Klangor

Głos wydawany przez żurawie.

Klapak

Młoda, niezdolna jeszcze do lotu dzika kaczka.

Klapanie

Pierwsza część (zwrotka) pieśni tokującego koguta głuszca. Inaczej klektanie, telękanie.

Klaskanie

1. Wydawanie dźwięku uderzeniami skrzydeł podczas lotu godowego gołębia grzywacza.

2. Jedna z części (trzecia) pieśni tokującego głuszca (przypominająca wyciąganie korka z butelki). Inaczej korkowanie, glokanie, odbój.

Klekotka

Drewniany (najczęściej) przyrząd używany przez naganiaczy do wypłaszania zwierzyny. Inaczej kołatka.

Klektanie

Pierwsza część (zwrotka) pieśni tokującego koguta głuszca. Inaczej klapanie, telękanie.

Klępa

Samica łosia. Inaczej łosza.

Klucz

Szyk w jakim lecą (ciągną) np. dzikie gęsi.

Kluczka

Haczyk, najczęściej wykonany z gałązki, służący do patroszenia (kluczkowania, kulkowania) upolowanego ptactwa. Inaczej kulka.

Kluczkowanie

Patroszenie ptactwa łownego przy pomocy kulki (kluczki). Inaczej kulkowanie.

Kluczyć

Zmieniać kierunek przemieszczania się w celu zmylenia tropów (śladów) i zdezorientowania tropiącego psa lub myśliwego.

Kluka

Haczyk, najczęściej wykonany z gałązki, służący do patroszenia (kluczkowania, kulkowania) upolowanego ptactwa. Inaczej kluczka.

Kniazienie

Głos zająca wydawany w chwili zagrożenia i bólu.

Knieja

Duży, bogaty w różnorodną roślinność las, zasobny w zwierzynę łowną.

Kniejówka

Broń myśliwska o dwóch lufach, z których jedna jest gwintowana a druga śrutowa (gładka).

Knoty

Odchody głuszca.

Kobylarz, kobylak

Duży, wyrośnięty wilk.

Kocenie się

Wydawanie na świat młodych, rodzenie.

Kocica

Samica zająca. Inaczej kopyra, zajęczyca.

Kocię

Młody zając.

Kogucica

Stara, bezpłodna samica kuraków.

Kogut

Samiec kuraków.

Koliba

Kwatera myśliwska. Inaczej sadyba.

Kominek

Wyskoki odskok zająca w bok od linii własnego tropu, dla ewentualnego zmylenia idącego po tropie drapieżnika.

Komora

1. Główna część nory borsuka, lisa bądź królika.

2. Klatka piersiowa zwierzyny (miejsce gdzie znajdują się najważniejsze organy życiowe).

Komora nabojowa

Miejsce w broni (początek przewodu lufy), w który wkładamy (wprowadzamy) nabój przed strzałem.

Konar

Główna część poroża jeleniowatych, z której wyrastają odnogi bądź łopaty. Inaczej łodyga, tyka.

Kopnięcie

Uderzenie kolbą broni w ramię strzelca spowodowane odrzutem przy strzale.

Kopno

Zagłębienie wygrzebane w ziemi lub śniegu stanowiące legowisko zająca. Inaczej kotlina, chałupa.

Kopyra

Samica zająca. Inaczej kocica, zajęczyca.

Korale

Półkolisty fragment silnie fałdowanej skóry w kolorze czerwonym nad okiem (ziernikiem) samców niektórych kuraków (głuszec, cietrzew, bażant). Inaczej brew, brewka, róża.

Kordelas

Rodzaj białej broni myśliwskiej. Obecnie służący podczas ceremoniałów myśliwskich lub jako element munduru organizacyjnego.

Korkociąg

Forma poroża rogacza w kształcie spiralnie skręconych tyk.

Korkowanie

Jedna z części (trzecia) pieśni tokującego głuszca (przypominająca wyciąganie korka z butelki). Inaczej odbój, glokanie, klaskanie.

Korona

Zakończenie tyki poroża jelenia z przynajmniej trzema odnogami.

Koronny byk

Byk z wieńcem, w którym jedna lub obie tyki zakończone są koroną.

Kosacz

Stary kogut cietrzewia.

Kosmyk

Ogon zająca lub królika. Inaczej omyk.

Kot

Jedno z określeń zająca.

Kotlina

Zagłębienie wygrzebane w ziemi lub śniegu stanowiące legowisko zająca. Inaczej kopno, chałupa.

Kotna

Samica w okresie ciąży.

Koza

1. Samica sarny. Inaczej siuta.

2. Dorosła samica kozicy.

Kozioł

Dorosły samiec sarny. Inaczej rogacz, sarniak.

Koziołek

1. Młode sarny (samiec).

2. Drewniany przyrząd do nauki aportowania. Inaczej podnoska, podawka.

Kołatka

Drewniany (najczęściej) przyrząd używany przez naganiaczy do wypłaszania zwierzyny. Inaczej klekotka.

Kołnierz

Dolna część łuski, w której umieszczona jest spłonka. Inaczej kryza.

Kołowanie

Zataczanie przez niektóre zwierzęta dużych kręgów przed zejściem do legowiska lub miejsca ruszenia.

Kołyska

Dołek rujowy, w którym następuje krycie łań, wygrzebany przez byka daniela.

Koźlę

Młode sarny.

Kożuch

Futro muflona, zająca i drapieżników.

Kraczka, kraczajka

Podpórka pod broń (trójnóg).

Kraśnia, kraśń

Tłuszcz jelenia.

Kraśny

Określenia zwierza zdrowego, odżywionego, w doskonałej kondycji fizycznej. Inaczej spaśny, łojny.

Krechtanie, krektanie

Pojedynczy, krótki głos młodego koguta głuszca.

Krechtun, krektun

Młody, prawie roczny samiec głuszca który nie bierze jeszcze aktywnego udziału w tokowisku.

Krekucha, krykucha

Kaczka hodowlana o upierzeniu przypominającym ubarwienie dzikich kaczek, używana do wabienia kaczorów.

Kreślenie

Pozostawianie śladów na śniegu lub ziemi przez koguty głuszce chodzące z rozłożonymi wachlarzami (ogonami) i opuszczonymi nisko skrzydłami.

Kryza

Dolna część łuski, w której umieszczona jest spłonka. Inaczej kołnierz.

Krzyżak

1. Lis u którego na grzbiecie zabarwienie futerka układa się w widoczny krzyż.

2. Rogacz o porożu w formie krzyża (odnogi tyk wyrastają w sposób tworzący formę krzyża).

Kucharka

Kaczka, która jako pierwsza kaczka przylatuje na miejsce żerowiska lub noclegowiska.

Kudłacz

Jedno z określeń niedźwiedzia.

Kudły

Sierść niedźwiedzia.

Kufa

Pysk psa myśliwskiego.

Kulka

Haczyk, najczęściej wykonany z gałązki, służący do patroszenia upolowanego ptactwa.

Kulkowanie

Patroszenie ptactwa łownego przy pomocy kulki.

Kura

1. Samica kuraka.

2. Określenie kuropatwy bez względu na płeć.

Kuraki

Rząd ptaków grzebiących obejmujący m.in. takie gatunki jak głuszec, cietrzew, bażant, jarząbek kuropatwa.

Kureń

Szałas myśliwski służący jako schronienie i miejsce czatów. Inaczej budan.

Kurkówka

Broń myśliwska z kurkami umieszczonymi na zewnątrz, odciąganymi ręcznie przed oddaniem strzału.

Kuropatewka

Pisklę kuropatwy.

Kwadruplet

Cztery kolejne celne strzały oddane przez myśliwego do różnych celów.

Kwakanie, kwak

Głos wydawany przez kaczki.

Kwiat

1. Ogon łosia, jelenia, daniela oraz borsuka.

2. Białe lub czarne zakończenie kity zwierząt futerkowych. Inaczej kwiatek.

Kwiatek

1. Ogon sarny. Inaczej bukiet.

2. Białe lub czarne zakończenie kity zwierząt futerkowych. Inaczej kwiat.

Kwiel

Drewniany wabik używany do wabienia ptaków np. jarząbków. Inaczej piszczałka.

Kwilenie

Głos wydawany przez ptaki szponiaste.

Kwoktanie, kwokanie

Głos wydawany przez samice kuraków.

Kądziel

Gęste, długie owłosienie na karku i szyi zwierzyny.

Kąpidło

Podmokłe, błotniste miejsce gdzie dziki lub jelenie korzystają z kąpieli błotnej. Inaczej brochowisko, babrzysko, kąpielisko.

Kąpielisko, kąpidło

1. Podmokłe, błotniste miejsce gdzie dziki lub jelenie korzystają z kąpieli błotnej. Inaczej brochowisko, babrzysko, kąpidło.

2. Miejsce zażywania piaszczystych kąpieli przez ptaki. Inaczej paprzysko.

Kłańce

Zęby wilka.

Kłapanie

Trzaskanie kłami przez dzika. Inaczej szlifowanie.

Kłaść

Powalać zwierzynę celnym strzałem. Inaczej położyć.

Kłucie

Dobijanie postrzałka przy pomocy noża (broni białej). Inaczej skłuwanie.

Laktacja

Proces wydzielania mleka przez gruczoły mleczne samic ssaków.

Lampa

Oko wilka.

Latarnia

Łeb wilka.

Lawerak

Inne określenie setera angielskiego.

Legawiec

Pies, którego głównym zadaniem jest wystawianie myśliwemu zwierzyny w polu (przy wykorzystaniu górnego wiatru).

Legowisko

Miejsce odpoczynku zwierzyny.

Lewka

Lewa lufa dubeltówki.

Licówka

Łania, przewodniczka prowadząca chmarę i czuwająca nad jej bezpieczeństwem.

Linia

Szereg myśliwych stojących na stanowiskach na polowaniu zbiorowym.

Liniak

Ptak zmieniający upierzenie.

Linienie

Coroczna, sezonowa wymiana piór. Inaczej pierzenie.

Lira

Ogon cietrzewia.

Lisiarz

Myśliwy preferujący polowania na lisy.

Lisica

Samica lisa. Inaczej liszka.

Lisię

Młode (szczenię) lisa.

Lisiurka

Czapka myśliwska uszyta z lisiego futerka.

Liszka

Samica lisa. Inaczej lisica.

Lizawka

Urządzenie służące zwierzynie do pobierania soli wraz z minerałami.

Liściarka

Pędy drzew i krzewów liściastych zebrane w pęki, suszone (wraz z liśćmi) a następnie wykorzystywane w zimie jako karma dla zwierzyny.

Locha

Dorosła samica dzika. Inaczej maciora.

Lochanie

Przejawianie popędu płciowego przez dziki w okresie huczki. Rywalizacja o względy loch przez odyńce.

Loftki

Śrut o średnicy powyżej 4,5 mm używany dawniej do polowań na wilki, rysie czy dzikie gęsi. Obecnie zakazany do polowań w Polsce.

Lot sowi

Lot ptaka podobny do lotu sowy, cichy, bezgłośny.

Lotki

Pióra w skrzydłach ptaka zapewniające nośność.

Lotny

Młody ptak, który nabył umiejętność latania lub stary ptak po zmianie upierzenia.

Loty

Skrzydła ptaków.

Lusterko

1. kolorowa plama na lotkach kaczek, charakterystyczna dla danego gatunku.

2. Jaśniejsze upierzenie na skrzydłąch głuszca i cietrzewia.

Lustro

Jaśniejsza sierść na zadzie zwierzyny płowej. Inaczej talerz, serweta, chustka, zwierciadło.

Luzak

Samotny kaczor, który w okresie wiosennym nie znalazł kaczki do pary.

Łaja

Większa grupa psów gończych. Inaczej złaja, zgraja.

Łamać

1. O ptakach szponiastych – dopadać zdobycz i uśmiercać ją.

2. O zającu – Robić gwałtowne zwroty przed goniącymi go chartami lub lisem (łamać charty, drapieżnika).

Łamać się

O ptaku – zostać trafionym celnym strzałem, po którym spada bezwładnie.

Łania

Samica jelenia lub daniela.

Łańka

Młoda łania, która nie miała jeszcze potomstwa.

Łapa

Noga niedźwiedzia, wilka, rysia, borsuk, lisa (i innych drapieżników) oraz psa.

Łałok

Fragment luźnej, zwisającej skóry pod szyją żubra.

Łodyga

Główna część poroża jeleniowatych, z której wyrastają odnogi bądź łopaty. Inaczej tyka, konar.

Łojny

Określenia zwierza zdrowego, odżywionego, w doskonałej kondycji fizycznej. Inaczej spaśny, kraśny.

Łopatacz

Byk łosia lub daniela nakładający poroże w formie łopat.

Łopaty

Forma poroża byka łosia i daniela, przypominająca kształtem łopatę lub dłoń, o silnie spłaszczonej powierzchni zakończonej licznymi sękami.

Łopot

Odgłos skrzydeł dużych ptaków.

Łosię

Łoś w pierwszym roku życia. Inaczej łoszak.

Łosina

Dziczyzna z łosia.

Łosza

Samica łosia. Inaczej klępa.

Łoszak

Łoś w pierwszym roku życia. Inaczej łosię.

Łowca

Dawne określenie myśliwego. Inaczej łowiec.

Łowiec

Dawne określenie myśliwego. Inaczej łowca.

Łupież

Wypchany ptak służący do układania ptaków łowczych.

Łysina

Biała plama na czole łyski. Inaczej tarcza.

Łysy

Jeleń byk po zrzuceniu poroża. Inaczej gomóła.

Łyżka

1. Ucho zwierzyny płowej i muflona. 2. Forma poroża daniela.

Łyżkarz

Byk daniela nakładający poroże z zaczątkiem łopat (tyki zaczynają się spłaszczać i rozszerzać).

Łzawica, łzawnica

Zagłębienie w kształcie rowka w dolnym kącie świec (oczu) jeleniowatych, z którego w okresie wydobywa się, głownie w okresie rui, oleista substancja zapachowa.

Łzy jelenia

Substancja wydzielająca się z dołków łzowych (gruczołów przedocznych) jeleni. Inaczej bezoar.

Maciora

Dorosła samica dzika. Inaczej locha.

Maiż, maisz

Młody ptak łowczy układany do łowów.

Majak

Zamaskowana roślinnością (trzcinami, gałęziami) łódka używana do polowań na ptactwo wodne.

Malowanie

Usuwanie przez jelenie i dziki nadmiaru błota o pnie drzew po błotnej kąpieli w babrzysku. Inaczej czochranie.

Marcowanie

Gody drapieżników kotowatych (ryś, żbik). Inaczej marczenie.

Marczak

Zając urodzony na wiosnę, w marcowym miocie.

Marczenie

Gody drapieżników kotowatych (ryś, żbik). Inaczej marcowanie.

Marucha

Jedno z określeń niedźwiedzia.

Matecznik

Spokojne miejsce w lesie, w którym zalega i odpoczywa zwierzyna. Inaczej ostęp.

Mech

Owłosiony naskórek pokrywający nie uformowane do końca poroże, zrzucany (wycierany) po zakończeniu procesu wzrostu poroża. Inaczej scypuł.

Medalion

Trofeum myśliwskie w postaci spreparowanej całej głowy łącznie z szyją w przypadku np. zwierzyny grubej lub głowy i ogona w przypadku ptactwa np. głuszca.

Melanizm

Wrodzony nadmiar ciemnego barwnika w skórze i sierści (spotykany najczęściej u daniela).

Memłacz

Pies, który podczas aportowania silnie tarmosi, gryzie i szarpie podniesioną zwierzynę (często uszkadzając tuszkę).

Mener

Osoba prowadząca i układająca psa myśliwskiego.

Mięsiarz

Myśliwy nie przestrzegający zasad etyki, stawiający sobie za cel wyłącznie pozyskanie zwierzyny.

Mikot

1. Wabik używany do wabienia rogaczy (kozłów).

2. Głos kozy w okresie rui wabiący rogacze.

Mikotanie

1. Wabienie kozłów przy pomocy wabika zwanego mikotem.

2. Wydawanie głosu przez kozy wabiące rogacze w okresie rui.

Milczanka

Przerwa w tokach cietrzewi (od wschodu słońca do zmierzchu). Inaczej szabas.

Milczek

Pies tropiący zwierzę bez oszczekiwania, lub pies odnajdujący postrzałka bez głoszenia tego szczekaniem.

Miot

1. Powierzchnia łowiska (pola lub lasu), na której odbywa się część polowania zbiorowego, pomiędzy linią myśliwych a linią naganki w momencie rozpoczynania pędzenia.

2. Nowonarodzone młode psa, lisa, borsuka i innych drapieżników. Inaczej rzut.

Mnich

Samiec zwierzyny płowej, który nie wykształcił poroża.

Mokrzenie

Wydalanie moczu przez zwierzynę.

Monogamia

Łączenie się osobników przeciwnych płci w pary najczęściej na całe życie (lub do śmierci jednego osobnika z pary).

Morda

Pysk drapieżnika lub psa.

Możdżeń

Wyrostek kostny, na którym formuje się tyka poroża. Inaczej pień.

Mruczenie

Głos wydawany np. przez niedźwiedzia, jelenia, borsuka, lisa, jenota.

Murszenie

Choroba poroża. Inaczej próchnienie.

Murzyn

Lis o zabarwieniu futra w kolorach od ciemnoszarego aż do czarnego wraz z czarnym kwiatem (w odróżnieniu od żmijki-lisa z białym kwiatem). Inaczej węglarz.

Muskanie

Głos wydawany przez zające w czasie parkotów.

Muszla

Wabik (muszla egzotycznego małża, trytona) używany w okresie rykowiska, naśladujący ryk jelenia.

Mykita

Jedno z określeń lisa.

Myślistwo białe

Inaczej białe polowanie – to określenie łowów z aparatem fotograficznym bądź kamerą bez broni palnej.

Młódka

1. Wypierzony ptak w pierwszym roku życia.

2. Samica ssaka, która nie miała jeszcze potomstwa.

Młodziak

Myśliwy bez odpowiedniego doświadczenia, poznający dopiero tajniki łowiectwa. Inaczej fryc, szpicak, szpiczak.

Młodzik

Młody byk jelenia lub daniela przebywający w czasie rykowiska (bekowiska) w pobliżu chmary, odpędzany przez byka stadnego (głównego) i nie dopuszczany do krycia łań. Inaczej chłyst, podciołek, towarzysz, kibic.

Nacinacz

Pies wyszarpujący fragmenty tuszy upolowanej zwierzyny bądź znalezionego postrzałka. Inaczej narzynacz.

Nacinanie

Kąsanie upolowanej zwierzyny przez psa, wyszarpywanie i pożeranie kawałków tuszy. Inaczej narzynanie.

Nadlufka

Myśliwska broń dwulufowa o pionowym układzie luf. Inaczej bok.

Naganiacz

Osoba biorąca udział w nagance, naganiająca zwierzynę na myśliwych.

Naganka

Jeden naganiacz lub grupa naganiaczy wypłaszających i naganiających zwierzynę na myśliwych.

Nakrywka

Ochronny kapturek zakładany na lufy broni, chroniący wnętrze luf przed opadami i przypadkowym zatkaniem np. śniegiem.

Nakładka

Dźwięk uderzenia kuli w chwili trafienia pocisku w tuszę zwierzyny (nakładający się na odgłos wystrzału).

Nalot

Zbiorowy przylot ptaków wędrownych w jedno miejsce.

Narogi

Jadalne, wewnętrzne narządy zwierzyny grubej (płuca, nerki, wątroba i serce).

Narzynacz

Pies wyszarpujący fragmenty tuszy upolowanej zwierzyny bądź znalezionego postrzałka. Inaczej nacinacz.

Narzynanie

Kąsanie upolowanej zwierzyny przez psa, wyszarpywanie i pożeranie kawałków tuszy. Inaczej nacinanie.

Naszczwać

Zachęcić psa do gonienia (tropienia) zwierzyny.

Nawoływanie

Głosy wzajemnie nawołujących się zwierząt. Inaczej zwoływanie.

Nazimek

Młody zając urodzony jesienią, z ostatniego w danym roku wykotu.

Nęcisko

Miejsce w łowisku, gdzie wykładaną karmą wabimy (nęcimy) dziki lub drapieżniki.

Nemrod

Jedno z określeń myśliwego.

Nestor

Starszy, bardzo doświadczony i zasłużony myśliwy.

Niedokunka

Młoda kuna w pierwszych miesiącach życia.

Niedolisek

Młody lis w pierwszych miesiącach życia.

Niedostęp

Układ odcisków racic w tropie zwierzyny, w którym tylne odciski tylnych racic układają się za odciskami przednich racic.

Niekoronny

Byk, którego tyki poroża nie są zakończone koroną.

Nielot

Bardzo młody, niezdolny jeszcze do lotu ptak lub osobnik dorosły w okresie zmiany upierzenia.

Nieregularny

Określenie samca zwierzyny płowej o porożu mającym nierówną liczbę odnóg na tykach. Na przykład jeżeli na jednej tyce jest siedem a na drugiej osiem odnóg to takiego byka określamy mianem szesnastaka nieregularnego.

Nogawica

Gęste upierzenie na nogach głuszca lub ptaka szponiastego.

Nora

Podziemna kryjówka, legowisko borsuków, lisów, królików.

Norowanie

Wejście psa do lisiej nory w celu wypchnięcia (wypłoszenia) lisa na powierzchnię, gdzie na strzał oczekuje myśliwy.

Norowiec

Pies (małych ras myśliwskich) wykorzystywany do pracy w norach lisich, borsuczych itd. wypędzający z nory drapieżniki.

Nurkowanie

Szybki lot sokoła w dół, w kierunku upatrzonej zdobyczy.

Obcierka

1. Niecelny strzał, kiedy kula jedynie obciera się o zwierza, nie powodując większej rany.

2. Ślady pozostawione na gałęziach i młodych drzewkach przez jeleniowate wycierające poroże.

Obciąć

O psie – okrążyć stado kuropatw, nie dopuścić do ucieczki.

Obiecujący

O zwierzu w wyjątkowo dobrej kondycji, przydatnym z uwagi na cechy fizyczne do dalszej hodowli. Inaczej przyszłościowy.

Obielanie

Ściąganie skóry z upolowanej zwierzyny. Inne określenia tej czynności to skórowanie oraz w przypadku zająca i dzikiego królika – osmużanie.

Objazd

Sposób polowania np. na lisa na otwartej przestrzeni polegający na objeżdżaniu konno zwierzyny i zataczaniu coraz mniejszych okręgów aż do zbliżenia się na odległość pozwalającą na strzał.

Oblany

Ptak w wyjątkowo dobrej kondycji, tłusty, wyrośnięty. Inaczej tuczny, pyszny.

Obroża

Odmiennie ubarwiony fragment piór wokół szyi niektórych ptaków.

Obwłoka

1. Wleczenie padliny do miejsca nęciska w celu zwabienia drapieżników.

2. Ciągnięcie padliny lub ustrzelonej zwierzyny drobnej w celu stworzenia sztucznego tropu dla szkolenia psów. Inaczej owłoka, powłoka, włóczka.

Obława

1. Określenie licznej naganki.

2. Sposób polowania na grubą zwierzynę, wielkie łowy.

Oczniak

Pierwsza od dołu (tuż nad różą) odnoga na tyce poroża byka jelenia i daniela. Inaczej ocznica.

Ocznica

Pierwsza od dołu (tuż nad różą) odnoga na tyce poroża byka jelenia i daniela. Inaczej oczniak.

Oczyć

O zwierzynie – rozglądać się wokoło, obserwować.

Odbić

1. Odstrzelić zwierzynę.

2. O psie – odłączyć jedną sztukę zwierzyny od stada.

3. Odstrzelić niecelnym strzałem kończynę lub skrzydło.

4. O broni – uderzyć w ramię w momencie strzału.

5. O jeleniu – odpędzić rywala od chmary w okresie rykowiska i przejąć łanie pod własną opiekę.

Odbić się

O starych samcach – odłączyć się od stada i wieść samotny żywot.

Odbój

1. Sygnał zakończenia polowania.

2. Jedna z części (trzecia) pieśni tokującego głuszca (przypominająca wyciąganie korka z butelki). Inaczej korkowanie, glokanie, klaskanie.

Odnoga

Odgałęzienie tyki poroża.

Odprawa

1. Początek polowania zbiorowego.

2. Nagradzanie psa patrochami zwierzyny.

Odsadzać się

O zwierzynie – uciekać (oddalać się) szybciej niż tropiące (goniące) psy.

Odtroczyć

Zdjąć z troków upolowane ptactwo.

Odtrop

1. Kierowanie się psa w kierunku przeciwnym niż uchodząca zwierzyna.

2. Wracanie zwierzyny po własnych tropach (śladach).

Odtrąbić

Zasygnalizować na rogu np. koniec miotu lub koniec polowania.

Odwiatr

Woń zwierzyny pozostawiona na śladach i tropach ułatwiająca tropienie i dochodzenie zwierzyny przez psa.

Odyniec

Dorosły samiec dzika.

Odzew

1. Zachowanie myśliwych lub naganki na sygnał łowiecki.

2. Zachowanie zwierzyny na odgłos wabika.

Odzież

1. Sierść żubra.

2. Upierzenie ptaków. Inaczej suknia, ubranie.

Oganiać

O byku jelenia – obiegać chmarę, zaganiając łanie i chroniąc je przed rywalami.

Ogniówka

Lis o żółto ubarwionej sierści oraz szarym podgardlu i podbrzuszu.

Okno

Otwór wejściowy do nory. Inaczej wlot (wylot).

Okładać

O psie myśliwskim, dokładnie przeszukiwać fragmenty łowiska w celu wyszukania zwierzyny.

Omyk

Ogon zająca lub królika. Inaczej kosmyk.

Opalenie

Ciemne zabarwienie zębów zwierzyny pojawiające się i uwidaczniające z wiekiem. Inaczej osmalenie.

Opierak

Środkowa odnoga (trzecia od dołu) na tyce wieńca jelenia.

Opierzyć

Niecelnie strzelić do ptaka, pozbawiając go części piór skrajnymi śrucinami.

Opolować

Odbyć polowanie na pewnym obszarze łowiska.

Oręż

1. Szable i fajki dzika.

2. Poroże byka jelenia.

Organista

Jeleń byk, który jako pierwszy zaczyna ryczeć na rozpoczynającym się rykowisku.

Osacznik

Osoba tropiąca i osaczająca zwierzynę bądź miejsca odbywania godów (toków).

Osada

Drewniany (najczęściej) element broni myśliwskiej (kolba + szyjka + łoże).

Osadzić

O psie (psach) – znaleźć i przytrzymać zwierzynę w miejscu. Inaczej ostanowić.

Ósemka

Określenie śrutu i amunicji zawierającej śrut nr 8.

Osiadła

O zwierzynie bytującej w jednym miejscu i niechętnie zmieniającej dany teren.

Osiemnastak

Jeleń byk o wieńcu, który ma po dziewięć odnóg na każdej tyce (lub przynajmniej na jednej z tyk – osiemnastak nieregularny).

Oskrzydlenie

Trafienie ptaka w skrzydło. Inaczej zbarczenie, zeskrzydlenie, zlotkowanie.

Ósmak

Byk jeleń lub rogacz mający po cztery odnogi na każdej lub przynajmniej na jednej z tyk poroża.

Osmalenie

ciemne zabarwienie zębów zwierzyny pojawiające się i uwidaczniające z wiekiem. Inaczej opalenie.

Osmużanie

Ściąganie skóry z upolowanego zająca lub dzikiego królika. Inaczej skórowanie.

Ostanowić

O psie (psach) – znaleźć i przytrzymać zwierzynę w miejscu. Inaczej osadzić.

Ostatni kęs

Zwyczaj łowiecki – cześć oddana upolowanej zwierzynie grubej przez włożenie jej do gęby odłamanej gałązki.

Ostęp

Spokojne miejsce w lesie, w którym zalega i odpoczywa zwierzyna. Inaczej matecznik.

Ostoja

1. Miejsce stałego bytowania i odpoczynku zwierzyny. Inaczej pielesz.

Ostroga

1. Pierwszy od dołu sęk w łopacie daniela.

2. Wyrostek na tylnej stronie cieków (nóg) niektórych kuraków np. bażanta.

Ostrolotka

Jedna z lotek ze skrzydła słonki stanowiąca trofeum myśliwskie. Inaczej piórko malarskie.

Ostrzelany

1. Pies przywykły do huku wystrzałów.

2. Bardzo ostrożny zwierz, wyczulony na wszelki ruch i odgłosy (zwierz do którego wcześniej strzelano).

Oszczek

Szczekanie psów po otropieniu zalegającej zwierzyny, po znalezieniu tropu lub odnalezieniu postrzałka.

Otok

Długa, kilkumetrowa linka do prowadzenia psa.

Otropić

Ustalić miejsce zalegania zwierzyny na podstawie tropów.

Otrąbić

Uczcić upolowaną zwierzynę sygnałem granym na rogu myśliwskim.

Owca

Samica muflona.

Owłoka

1. Wleczenie padliny do miejsca nęciska w celu zwabienia drapieżników.

2. Ciągnięcie padliny lub ustrzelonej zwierzyny drobnej w celu stworzenia sztucznego tropu dla szkolenia psów. Inaczej obwłoka, powłoka, włóczka.

Oznajmianie

Głoszenie myśliwemu przez psa o odnalezieniu postrzałka.

Oślada

Trop drapieżnika na śniegu.

Pancerz

1. Zewnętrzna powłoka pocisku kulowego.

2. Upierzenie na piersi głuszca.

3. Posklejana błotem i żywicą sierść dzika.

Papranie

Kąpanie się ptaków w suchym piasku. Inaczej paprzenie.

Paprzenie

Kąpanie się ptaków w suchym piasku. Inaczej papranie.

Paprzysko

Miejsce zażywania piaszczystych kąpieli przez ptaki. Inaczej kąpielisko.

Paradoks

Nagwintowanie zakończenia lufy w broni gładkolufowej jak również gwintowany czok montowany w takiej broni.

Parasol

Paśnik dla zwierzyny o konstrukcji podobnej do parasola.

Parkać

Przejawiać wobec siebie popęd płciowy i odbywać gody (kopulować). Inaczej parzyć, parkocić (zające).

Parkocić

Przejawiać wobec siebie popęd płciowy i odbywać gody (kopulować) – zające. Inaczej parkać (ptaki), parzyć się.

Parkot

Specyficzny zapach jelenia byka w okresie rykowiska. Inaczej swąd.

Parkoty

Okres godowy zajęcy i dzikich królików.

Parostki

Poroże rogacza (kozła).

Parskanie

Charakterystyczny głos (wydawany chrapami) przez łosie.

Partacz

Myśliwy strzelający niecelnie. Inaczej pudlarz.

Parzyć się

Przejawiać wobec siebie popęd płciowy i odbywać gody (kopulować). Inaczej parkać (ptaki), parkocić (zające).

Pasiak

Młody dzik w pierwszym roku życia o charakterystycznej sukni w pasy. Inaczej warchlak.

Pasynek

Palcowata odnoga na łopacie łosia.

Paszcza, paszczęka

Pysk drapieżnika lub psa.

Patrochy

Wewnętrzne, niejadalne części tuszy zwierzyny.

Patroszenie

Usuwanie wnętrzności z tuszy pozyskanej zwierzyny.

Patry

Jedno z określeń oczu zająca. Inne – blaski, trzeszcze, wytrzeszcze, gały, bałuchy.

Pazur wyciagu

Element broni palnej usuwający łuskę z komory nabojowej.

Paśnik

Urządzenie łowieckie służące do wykładania zwierzynie karmy głównie w okresie zimowym.

Paść w ogniu

O zwierzynie – zwalić (przewrócić) się natychmiast po celnym strzale.

Pędzel

Pęk dłuższych włosów u nasady prącia samców zwierzyny płowej i czarnej. Inaczej wiecheć.

Pędzelek

1. Charakterystyczne, czarne piórko, układające się w szczoteczkę, rosnące u nasady ogona słonki. Piórko to stanowi trofeum łowieckie. Inaczej bródka.

2. Kępka dłuższych włosów na uchu rysia.

Pędzenie

Naganianie zwierzyny przez nagankę w kierunku stanowisk myśliwych.

Peruka

Bezkształtna masa kostna wyrastająca niekiedy (zamiast normalnego poroża) u samców zwierzyny płowej na skutek zaburzeń hormonalnych.

Perukarz

Samiec zwierzyny płowej o porożu w formie nieforemnej narośli. Takie zdeformowane poroże nie jest zrzucane i ciągle narasta, utrudniając zwierzynie normalne bytowanie.

Perły

Nieregularne wyrostki i zgrubienia kostne na porożu jeleni i saren.

Pianie

Wydawanie głosu przez bażanta.

Piastun

Młody niedźwiedź pozostający pod opieką niedźwiedzicy.

Piechur

Ptak wyciekający (uciekający, biegnący) pieszo bez zrywania się do lotu.

Pieczęć

1. Złom układany na ranie wlotowej ustrzelonej zwierzyny grubej.

2. Dolna część róży zrzuconej tyki poroża.

3. Pojedynczy odcisk w tropie zwierzyny.

Pielesz

1. Miejsce stałego bytowania i odpoczynku zwierzyny. Inaczej ostoja.

2. Gniazdo ptaka szponiastego.

Pień

Wyrostek kostny, na którym formuje się tyka poroża. Inaczej możdżeń.

Pierzenie

Coroczna, sezonowa wymiana piór. Inaczej linienie.

Pies

Samiec wilka, lisa, jenota i borsuka.

Pieśń

Głos tokujących kuraków. Inaczej gra, śpiew.

Piórko malarskie

Jedna z lotek ze skrzydła słonki stanowiąca trofeum myśliwskie. Inaczej ostrolotka.

Pióro

1. Ogólne określenie ptactwa łownego.

2. Szczecina na grzbiecie dużego dzika. Inaczej chyb.

Pisanie

Pozostawianie w łowisku tropów i śladów przez zwierzynę.

Pisanie testamentu

Ostatnie tchnienie grubej zwierzyny, kiedy badylami, biegami lub cewkami rozgarnia ściółkę (runo, darń) w miejscu powalenia (trafienia).

Piszczałka

Drewniany wabik używany do wabienia ptaków np. jarząbków. Inaczej kwiel.

Piszczenie

Głos wydawany przez kozę w okreisie rui lub głos przestraszonego koźlęcia.

Piątka

Śrut nr 5 (2,75 mm) lub amunicja śrutowa z ładunkiem śrutu nr 5.

Plewisko

Miejsce wykładania karmy (ziarna) dla ptactwa łownego przykryte daszkiem. Inaczej podsyp, posyp.

Plusk

Ogon bobra. Inaczej kielnia.

Pniak

Kieł szczątkowy występujący w górnej szczęce jeleniowatych. Pniaki stanowią trofeum łowieckie i wykorzystywane są m.in. do wyrobu biżuterii w stylu łowieckim. Inaczej grandel, hak.

Pobekany

Byk jelenia lub daniela zmęczony okresem godowym i stoczonymi walkami.

Podawka

Drewniany przyrząd do nauki aportowania. Inaczej podnoska, koziołek.

Podbicie

Miękkie i delikatne włosie okrywowe, znajdujące się pod sierścią. Inaczej puch, podszerstek.

Podciołek

Młody byk jelenia lub daniela przebywający w czasie rykowiska (bekowiska) w pobliżu chmary, odpędzany przez byka stadnego (głównego) i nie dopuszczany do krycia łań.. Inaczej młodzik, chłyst, towarzysz, kibic.

Podczerwie

Podbrzusze zwierzyny płowej i czarnej.

Podeszwa

Spodnia część stopy zająca.

Podkoronna odnoga

Rzadko występująca, czwarta od dołu odnoga na tyce wieńca. Inaczej odnoga wilcza lub zbędna.

Podkowa

Brązowe upierzenie na piersi kuropatwy w kształcie podkowy.

Podkładacz

Osoba wchodząca z psem (lub psami) do miotu lub osoba naprowadzająca psa (psy) na trop zwierzyny.

Podlot

Młody ptak próbujący wzbijać się do lotu. Inaczej podlotek.

Podlotek

Młody ptak próbujący wzbijać się do lotu. Inaczej podlot.

Podnoska

Drewniany przyrząd do nauki aportowania. Inaczej koziołek, podawka.

Podpalany

O zwierzynie lub psie, której sierść (suknię, uwłosienie) charakteryzują plamy w odcieniu od żółtego do brązowego.

Podryw

1. Polowanie polegające na wypłaszaniu i strzelaniu do podrywającego się (z traw, szuwarów, wody) ptactwa.

2. Zrywanie się (z traw, szuwarów, wody) ptactwa do lotu.

Podskakiwanie

Sposób podchodzenia (po 2-3 kroki) myśliwego do tokującego głuszca w czasie jednej ze zwrotek jego pieśni. Inaczej doskakiwanie, skakanie.

Podsyp

Miejsce wykładania karmy (wysypywania ziarna) dla bażantów i kuropatw, przykryte konstrukcją w formie daszku jedno lub dwuspadowego. Inaczej posyp, daszek, plewisko.

Podszerstek

Miękkie i delikatne włosie okrywowe, znajdujące się pod sierścią. Inaczej puch, podbicie.

Podsłuch

Nadsłuchiwanie odgłosów zwierzyny w celu ustalenia miejsca ich pobytu (bukowiska, rykowiska, tokowiska, kąpieliska, buchtowiska). Inaczej wysłuch.

Pojedynek

Zwierzyna gruba, która odłączyła się od stada (watachy, chmary) i wiedzie samotny tryb życia. Inaczej jedyniec.

Pojedynka

1. Broń myśliwska o jednej lufie (śrutowej). Inaczej jednorurka.

2. Samica ptaka łownego pozostająca bez samca w okresie godowym.

Pojemność łowiska

Maksymalna wielkość populacji danego gatunku mogąca bytować na danym terenie bez większych szkód dla upraw i gospodarki leśnej oraz przy optymalnej dostępności bazy pokarmowej.

Pokot

Ułożenie zwierzyny upolowanej na polowaniu zbiorowym w określonym tradycją porządku i odegranie sygnałów łowieckich dla każdego rodzaju zwierzyny.

Pokrój

Wygląd zewnętrzny psa, charakterystyczny dla danej rasy. Inaczej eksterier.

Polano

Ogon wilka. Inaczej wiecha.

Pole

1. Wiek psa oznaczający rok życia (pies w trzecim polu oznacza psa w trzecim roku życia).

2. Obszar łowiska objęty polowaniem.

3. Część przewodu lufu gwintowanej.

Poligamia

Łączenie się osobników różnych płci w krótko trwające związki i poszukiwanie następnego partnera, lub związki np. jednego samca z kilkoma samicami.

Polowanie par force

Konne polowanie z psami.

Pomykanie

Bieg zająca, królika lub lisa.

Ponowa

Świeży śnieg, na którym łatwo zauważyć i rozpoznać tropy zwierzyny. Ponowa ułatwia otropienie zwierzyny przed polowaniem zbiorowym lub w czasie inwentaryzacji.

Popiel

Lis o ubarwieniu szaro-popielatym.

Poroże

Ogólna nazwa rosoch, wieńców, oręży, tyk, łopat, parostków (urożenia samców zwierzyny płowej).

Porting luf

Nawiercenia przy końcach luf zmniejszające podrzut broni

Poryk

Krótki, pojedynczy ryk byka jelenia.

Posoka

Krew zwierzyny. Inaczej farba.

Posokowiec

Pies przeznaczone głównie do poszukiwania postrzałków zwierzyny po farbie (posoce).

Postękiwanie

Krótkie, urywane głosy wydwane przez byka łosia lub byka jelenia w okresie godowym. Inaczej stękanie.

Postrzałek

Zwierzyna zraniona (postrzelona) przez myśliwego.

Posyp

Miejsce wykładania karmy (wysypywania ziarna) dla bażantów i kuropatw, przykryte konstrukcją w formie daszku jedno lub dwuspadowego. Inaczej daszek, podsyp, plewisko.

Powłoka

1. Wleczenie padliny do miejsca nęciska w celu zwabienia drapieżników.

2. Ciągnięcie padliny lub ustrzelonej zwierzyny drobnej w celu stworzenia sztucznego tropu dla szkolenia psów. Inaczej obwłoka, owłoka, włóczka.

Połeć

Bok zwierzyny.

Położyć

Powalić zwierzynę celnym strzałem. Inaczej kłaść.

Półłopatacz

Byk łosia lub daniela z porożem w formie niepełnych łopat.

Poślak, poszlak

Tropy zwierzyny drobnej dobrze widoczne np. na śniegu.

Poświst, świst

1. Odgłos jaki wydają lecące dzikie kaczki.

2. Głos wydawany przez jarząbki i słonki.

Prawka

Prawa lufa dubeltówki.

Próchnienie

Choroba poroża. Inaczej murszenie.

Profil

Atrapa dzikiej kaczki (lub innego ptaka), przywabiająca inne ptaki danego gatunku. Inaczej cień, bałwanek.

Prószenie

Wydalanie odchodów przez zwierzynę płową, zające i dzikie króliki. Inaczej bobczenie.

Prowadzić

1. O byku lub odyńcu – przewodzić i czuwać nad chmarą, watachą.

2. Celować do poruszającej się zwierzyny (rzutka).

Prychanie

Odgłosy wydawane przez zaniepokojonego dzika. Inaczej dmuchanie.

Przechera

Jedno z określeń lisa (chytrego i przebiegłego).

Przechodni

Zwierz bez stałej ostoi, stale zmieniający miejsce, wędrujący. Inaczej wędrowny.

Przefarbowanie

Okresowa zmiana barwy sukni. Inaczej wyfarbowanie, wybarwianie.

Przelatek

Dzik w drugim roku życia.

Przeloty

Jedna z konkurencji strzelań myśliwskich. Inaczej – bażant – (konkurencja strzelań śrutowych do rzutków).

Przenożenie

Przełożenie skoków strzelonego zająca w ten sposób, aby możliwe było zawieszenie na drągu karawanu (zwierzyniaka) – przełożenie jednego skoku przez nacięcie w drugim. Inaczej zaskokowanie.

Przestrzał

Rana w miejscu przestrzelenia zwierzyny (otwór wylotowy kuli). Inaczej wylot.

Przestrzeliwanie broni

Danie dwóch, trzech strzałów dla sprawdzenia celności np. po zakupie nowej paczki amunicji lub zmianie używanej gramatury pocisków.

Przezimek

Zwierzę urodzone w ubiegłym roku.

Przodownica

Łania, locha lub owca muflona prowadząca chmarę (watachę) i sprawująca opiekę nad jego bezpieczeństwem.

Przyrost zrealizowany

Ilość osobników danego gatunku, które (spośród wszystkich urodzonych w danym roku) dożyły wieku dojrzałego tzn. do następnej wiosny (nie mylić z dojrzałością płciową).

Przyrykiwanie

Przywabianie byków podczas rykowiska (bukowiska) poprzez naśladowanie wabikiem głosów wydawanych przez byki.

Przyspiesznik

Urządzenie zmniejszające siłę oporu języka spustowego przy oddawania strzału.

Przystrzeliwanie broni

Regulacja nastawienia przyrządów celowniczych wraz z oddawaniem próbnych strzałów.

Przyszłościowy

O zwierzu w wyjątkowo dobrej kondycji, przydatnym z uwagi na cechy fizyczne do dalszej hodowli. Inaczej obiecujący.

Przytroczenie

Zawieszenie ustrzelonych ptaków na trokach.

Psiarnia

1. Miejsce hodowli bądź trzymania psów.

2. Określenie wszystkich psów jednego myśliwego (hodowcy).

Psiarz

Myśliwy preferujący polowania z psami i(lub) hodujący psy myśliwskie.

Puch

Miękkie i delikatne włosie okrywowe, znajdujące się pod sierścią. Inaczej podszerstek, podbicie.

Pudlarz

Myśliwy strzelający niecelnie. Inaczej partacz.

Pyszny

Ptak w wyjątkowo dobrej kondycji, tłusty, wyrośnięty. Inaczej tuczny, oblany.

Pyza

Chrapy łosia.

Płochacz

Pies wykorzystywany do wyszukiwania i wypłaszania zwierzyny z jej miejsca zalegania bądź bytowania (legowisk, wysokich i gęstych traw, zarośli, szuwarów itd). Inaczej szperacz.

Płowa (zwierzyna)

Łosie, jelenie, daniele i sarny. Inaczej płowce.

Płowce

Łosie, jelenie, daniele i sarny. Inaczej zwierzyna płowa.

Racica

Rogowe zakończenie trzeciego i czwartego palca kończyn łosia, jelenia, daniela, muflona i sarny.

Raciczka

Rogowe zakończenie drugiego i piątego palca kończyn łosia, jelenia, daniela, muflona i sarny (wyrostek z tyłu nóg nieco powyżej racic). Inaczej szpila.

Rajery

Długie pióra rosnące na głowie czapli cenione dawniej jako trofeum.

Rakieta

Reakcja zwierzyny na strzał, charakteryzująca się gwałtownym wyskokiem do góry po trafieniu kulą w komorę. Inaczej świeca.

Rant

Wystająca dolna część łuski. Inaczej brzeg.

Rapcie

Racice dzika.

Rechtanie

Odgłos wydawany przez dziki.

Regularny

Określenie samca zwierzyny płowej o porożu mającym równą liczbę odnóg na każdej z tyk. Na przykład jeżeli na jednej tyce jest osiem odnóg to takiego byka określamy mianem szesnastaka regularnego.

Reintrodukcja

Wsiedlanie gatunków zwierząt na terenach, na których zwierzęta te wcześniej występowały, jednak z różnych przyczyn ich populacja wyginęła.

Respektowanie

Prawidłowe zachowanie się psa polegające na ignorowaniu zwierzyny innej niż ta na którą się poluje.

Rodnia

Zewnętrzny narząd płciowy samic.

Rogacz

Dorosły samiec sarny. Inaczej kozioł, sarniak.

Rogal

Określenia samca żubra, łosia, jelenia, daniela. Inaczej byk.

Rogi

Urożenie żubra, kozicy i muflona. Wyrostki kostne na głowie muflona nasadzane na stałe

Rogowanie

Walka dwóch samców zwierzyny płowej, atak na rywala, konkurenta w okresie godowym.

Rolowanie, rulowanie

Koziołkowanie biegnącej zwierzyny po trafieniu. Inaczej zrolowanie, zrulowanie.

Rosochy

Poroże łosia.

Rozłoga

Odległość pomiędzy tykami poroża mierzona w najszerszym miejscu.

Róża

Półkolisty fragment silnie fałdowanej skóry w kolorze czerwonym nad okiem (ziernikiem) samców niektórych kuraków (głuszec, cietrzew, bażant). Inaczej brew, brewka, korale. 2. Dolna, szersza część tyki poroża samców zwierzyny płowej.

Rożek

Prosty myśliwski instrument dęty. Inaczej buczek.

Ruja dodatkowa

Okres godowy saren w okresie późnej jesieni, kiedy pokrywane są kozy nie pokryte podczas rui właściwej na przełomie lipca i sierpnia.

Rujka

1. Głos jaki wydaje byka łosia w trakcie krycia łoszy. Inaczej rżenie.

2. Okres godowy saren.

Rura

Korytarz prowadzący do komory w norze lisa lub borsuka.

Rwanie się

Szybkie podrywanie się ptaka dolotu, wzlatywanie.

Ryk, ryczenie

Wydawanie przeciągłego głosu przez byka jelenia w okresie rykowiska.

Rykoszet

Odbicie się pocisku kulowego lub wiązki śrutu od przeszkody.

Rykowisko

1. Okres, w którym odbywają się gody jeleni.

2. Miejsce odbywania jelenich godów.

Rzucanie

Wydawanie przez łosie, jelenie i daniele na świat potomstwa. Inaczej cielenie.

Rzut

Nowonarodzone młode psa, lisa, borsuka i innych drapieżników. Inaczej miot.

Rżenie

Głos jaki wydaje byka łosia w trakcie krycia łoszy. Inaczej rujka.

Sadowisko

Określenie toków oraz miejsca ich odbywania przez kuraki i bataliony. Inaczej tokowisko, igrzysko.

Sady

Poranne zloty kaczek z żerowisk i noclegowisk na wodę.

Sadyba

Kwatera myśliwska. Inaczej koliba.

Samura

Stara i doświadczona samica dzika (locha).

Sarniak

Dorosły samiec sarny. Inaczej rogacz, kozioł.

Scypulczak

Samiec zwierzyny płowej z porożem w scypule.

Scypuł

Owłosiony naskórek pokrywający nie uformowane do końca poroże, zrzucany (wycierany) po zakończeniu procesu wzrostu poroża. Inaczej mech.

Sęk

Palczasty wyrostek na łopacie daniela.

Sekundowanie

Współpraca młodszego psa z drugim, bardziej doświadczonym, przy wystawianiu myśliwemu ptactwa.

Selekcjoner

Myśliwy uprawniony do strzelania każdej zwierzyny łownej (w tym samców zwierzyny płowej i muflonów).

Selekt

Zwierzę, które z powodu niekorzystnych cech nie nadaje się do dalszej hodowli i powinno być usunięte z łowiska (przeznaczone do odstrzału).

Serweta

Jaśniejsza sierść na zadzie zwierzyny płowej. Inaczej talerz, lustro, chustka, zwierciadło.

Sfora

Dwa psy gończe, pracujące wspólnie, powiązane jedną smyczą. 2. Smycz wiążąca parę psów gończych.

Siadło

Miejsce, w którym siadają lub nocują ptaki.

Siodło

Jasne plamy na sierści muflona ułożone po bokach, przypominające kształtem nałożone siodło.

Siuta

Samica sarny. Inaczej koza.

Siąg, sięg

Rozpiętość skrzydeł ptaka.

Skakanie

Sposób podchodzenia (po 2-3 kroki) myśliwego do tokującego głuszca w czasie jednej ze zwrotek jego pieśni. Inaczej doskakiwanie, podskakiwanie.

Skoki

Nogi zająca.

Skolenie

Głos lisa.

Skomlenie

Cichy głos młodych drapieżników psowatych i psów.

Skórowanie

Ściąganie skóry z upolowanej zwierzyny. Inne określenia tej czynności to obielanie oraz w przypadku zająca i dzikiego królika – osmużanie.

Skrocz

Sposób przemieszczania się łosia kłusem, przestawiając przemiennie jednocześnie oba badyle (kończyny) prawe lub lewe.

Skrom

Tłuszcz z zająca lub królika.

Skromny

Określenie zwierzyny (głównie zająca i królika) dobrze odżywionego, o dużej masie ciała.

Skrzekot

Bezpłodny mieszaniec cietrzewia i głuszca.

Skłuwanie

Dobijanie postrzałka przy pomocy noża (broni białej). Inaczej kłucie.

Smolarz

Gwarowe określenie dużego dzika. Inaczej smoluch, usmol, czarnuch, błociarz.

Smoluch

Gwarowe określenie dużego dzika. Inaczej smolarz, usmol, czarnuch, błociarz, kaban.

Smuż, smużek

Skórka zająca lub królika.

Smycz

Para chartów wspólnie okładających pole.

Sowi lot

Lot ptaka podobny do lotu sowy, cichy, bezgłośny.

Spadanie

Sfruwanie (zlatywanie) ptaków na ziemię lotem ślizgowym. Inaczej spływanie.

Spadły

Zwierz w bardzo złej kondycji, wychudnięty, osłabiony.

Spałowanie

Zgryzanie (a następnie zjadanie) kory z młodych drzew przez zwierzynę płową.

Spaśny

Określenia zwierza zdrowego, odżywionego, w doskonałej kondycji fizycznej. Inaczej łojny, kraśny.

Spust

Element broni, którym bezpośrednio zwalniamy iglicę powodując wystrzał. Inaczej język spustowy.

Spuścić

Trafić lecącego ptaka lub rzutek. Inaczej strącić.

Spływanie

Sfruwanie (zlatywanie) ptaków na ziemię lotem ślizgowym. Inaczej spadanie.

Stadny byk

Jeleń lub daniel przewodzący chmarze i odgrywający wiodącą rolę w okresie godowym (rykowiska, bekowiska). Inaczej główny byk.

Starka

Samica ptaka wodząca pisklęta.

Stawka

Noga borsuka, jenota lub lisa.

Staśmienie

Deformacja poroża polegająca na silnym spłaszczeniu tyk.

Stękanie

Krótkie, urywane głosy wydwane przez byka łosia lub byka jelenia w okresie godowym. Inaczej postękiwanie.

Sterówka

Pióro ogonowe ułatwiające ptakom zmianę kierunku lotu.

Stójka

Charakterystyczna poza psa (zastygnięcie w bezruchu, podniesiona przednia łapa, wyprostowany ogon) wystawiającego zwietrzoną zwierzynę.

Straszenie

Wydawanie przez łosie, jelenie lub sarny ostrzegawczego głosu w celu potwierdzenia swojej dominacji lub odstraszenia rywala.

Strugi

Przednie zęby (siekacze) bobra, zająca, królika, piżmaka.

Strychulec

Krótko przycięty (kurtyzowany) ogon niektórych psów.

Strzyże

Włosy czuciowe wyrastające u nasady nosa zająca i królika (podobne do wąsów).

Strzyżenie

1. Nastawianie uszu w kierunku dźwięku, badanie przez zwierzynę uszami, czy nie ma zagrożenia.

2. Obgryzać przez zającowate roślin w czasie żerowania.

Strącić

Trafić lecącego ptaka lub rzutek. Inaczej spuścić.

Suknia

1. Sierść zwierzyny czworonożnej (płowej, muflonów, dzików).

2. Upierzenie ptaków. Inaczej odzież, ubranie.

Swąd

Specyficzny zapach jelenia byka w okresie rykowiska. Inaczej parkot.

Szabas

Przerwa w tokach cietrzewi (od wschodu słońca do zmierzchu). Inaczej milczanka.

Szable

Kły w żuchwie (dolnej szczęce) dzika.

Szarak

Pospolita nazwa zająca szaraka.

Szczecina

Suknia (owłosienie) dzika.

Szczotka

wyraźnie dłuższe od reszty sukni włosy w okolicy narządów rodnych kozy. Inaczej fartuszek.

Szczotki

Zrogowaciałe wyrostki na bokach palców kuraków wyrastające w okresie toków i znikające po tokach. Inaczej szpilki, igły.

Szesnastak

Jeleń byk o wieńcu, który ma po osiem odnóg na każdej tyce (lub przynajmniej na jednej z tyk – szesnastak nieregularny).

Szesnastka

Myśliwska broń gładkolufowa o kalibrze 16.

Szlifowanie

1. Czwarta część pieśni tokującego koguta głuszca. Podczas tej zwrotki kogut na chwilę głuchnie, co umożliwia myśliwemu lub obserwatorowi podejście 2-3 kroki bliżej ptaka. Inaczej czyhitanie.

2. Trzaskanie kłami przez dzika. Inaczej kłapanie.

Sznur

1. Trop zwierzyny poruszającej się jeden za drugim.

2. Linka z zawieszonymi na niej kolorowymi, jaskrawymi chorągiewkami. Inaczej fladra.

Sznurowanie

1. Poruszanie się zwierzyny jeden za drugim, w jednej linii. Najbardziej charakterystyczny sposób przemieszczania się np. wilków.

2. Zakładanie fladr – okalanie miotu fladrami (sznurami z zawieszonymi kolorowymi, jaskrawymi chorągiewkami) w którym znajduje się zwierzyna.

3. Charakterystyczny sposób poruszania się drapieżnika np. lisa przeszukującego pole w poszukiwaniu ofiary. Lis pozostawia wówczas trop w postaci jednej linii (odciski łap układają się w linię, a tylne łapy stawia w miejsce przednich).

Szperacz

Pies wykorzystywany do wyszukiwania i wypłaszania zwierzyny z jej miejsca zalegania bądź bytowania (legowisk, wysokich i gęstych traw, zarośli, szuwarów itd). Inaczej płochacz.

Szpicak

1. Samiec zwierzyny płowej (byk, rogacz) o porożu w formie szpic, o tykach pozbawionych odnóg. Inaczej szpiczak.

2. Myśliwy bez odpowiedniego doświadczenia, poznający dopiero tajniki łowiectwa. Inaczej fryc, młodziak, szpiczak.

Szpiczak

1. Samiec zwierzyny płowej (byk, rogacz) o porożu w formie szpic, o tykach pozbawionych odnóg. Inaczej szpicak.

2. Myśliwy bez odpowiedniego doświadczenia, poznający dopiero tajniki łowiectwa. Inaczej fryc, młodziak, szpicak.

Szpila

Rogowe zakończenie drugiego i piątego palca kończyn łosia, jelenia, daniela, muflona i sarny (wyrostek z tyłu nóg nieco powyżej racic). Inaczej raciczka.

Szpilki

Zrogowaciałe wyrostki na bokach palców kuraków wyrastające w okresie toków i znikające po tokach. Inaczej igły, szczotki.

Sztucer

Myśliwska broń kulowa z lufą gwintowaną.

Szydlarz

Samiec zwierzyny płowej noszący poroże w formie ostro zakończonych tych bez odnóg.

Szydło

Ostro zakończona (bez odnóg) tyka poroża.

Słabizna

Tylna część brzucha zwierzyny.

Słuchy

Uszy zająca.

Słupkowanie

Przysiadanie przez zające na tylnych skokach (kończynach) i obserwowanie okolicy (wypatrywanie zagrożenia).

Ścinka

Drobne fragment sukni (sierści) oderwane od tuszy zwierzęcia przez kulę.

Ślad

1. Widoczna oznaka przebywania zwierzyny w łowisku np. trop, odchody, legowisko, spałowanie, babrzysko itd.

2. Oznaki postrzelenia zwierzyny np.. ścinka sukni (futra), farba na tropie itd.

Ślepia

Oczy drapieżników.

Ślimy

Rogi muflona.

Śpiew

Głos tokujących kuraków. Inaczej gra, pieśń.

Świeca

1. Oko zwierzyny płowej, muflona i dzika.

2. Start do lotu spłoszonego ptaka np. bażanta.

3. Reakcja zwierzyny na strzał, charakteryzująca się gwałtownym wyskokiem do góry po trafieniu kulą w komorę. Inaczej rakieta.

Świece

Oczy zwierzyny płowej i muflonów.

Świst, poświst

1. Odgłos jaki wydają lecące dzikie kaczki.

2. Głos wydawany przez jarząbki i słonki.

Tabakiera

Zakończenie gwizdu (nos) dzika.

Tabun

Stado dużych ptaków np. gęsi.

Talerz

Jaśniejsza sierść na zadzie zwierzyny płowej. Inaczej lustro, serweta, chustka, zwierciadło.

Tarcza

Biała plama na czole łyski. Inaczej łysina.

Tarzawisko

Miejsce suchej (piaszczystej) albo błotnej kąpieli zwierzyny grubej.

Telękanie

Pierwsza część (zwrotka) pieśni tokującego koguta głuszca. Inaczej klektanie, klapanie.

Toki

Okres godowy ptaków.

Tokowisko

Określenie toków oraz miejsca ich odbywania przez kuraki i bataliony. Inaczej igrzysko, sadowisko.

Towarzysz

Młody byk jelenia lub daniela przebywający w czasie rykowiska (bekowiska) w pobliżu chmary, odpędzany przez byka stadnego (głównego) i nie dopuszczany do krycia łań. Inaczej młodzik, podciołek, chłyst, kibic.

Towarzysze łowów

Grupa osób wspólnie polujących i przyjaźniących się. Inaczej brać łowiecka, brać myśliwska.

Trelowanie

Druga zwrotka (część) pieśni tokującego koguta głuszca.

Trikolor

Trójkolorowe umaszczenie psa.

Troczenie

Czynność wieszania ustrzelonych ptaków na trokach.

Trójlufka

Broń myśliwska z trzema lufami (z różną kombinacją luf gładkich i gwintowanych). Inaczej dryling.

Trok (troczek)

Rzemień mocowany do pasa z pętelkami do zawieszania i noszenia upolowanego pióra (ptactwa) w czasie polowania.

Trop gonny

Trop jaki pozostawia zwierzyna poruszająca się biegiem, uciekająca.

Tropowiec

Pies pracujący na tropie zwierzyny, odznaczający się doskonałym wiatrem (węchem). Zadaniem jego jest tropienie zwierzyny po tropach wykorzystując ślady zapachowe.

Trwoga

Szybka i głośna ucieczka spłoszonego łosia.

Tryk

Dojrzały samiec muflona. Inna nazwa – baran.

Trykanie

Walka muflonów w okresie godowym.

Trzebienie

Usuwanie jąder upolowanej zwierzynie.

Trzeszcze

Jedno z określeń oczu zająca. Inne – blaski, bałuchy, wytrzeszcze, gały, patry.

Tuba

Wabik używany w okresie rykowiska, naśladujący ryk jelenia.

Tuczny

Ptak w wyjątkowo dobrej kondycji, tłusty, wyrośnięty. Inaczej oblany, pyszny.

Turzyca

1. Sierść zająca i dzikiego królika.

2. Ogólne określenie zajęcy i dzikich królików.

Tusza

Ciało upolowanej zwierzyny grubej.

Tuszka

Ciało upolowanej zwierzyny drobnej.

Tyka

Główna część poroża jeleniowatych, z której wyrastają odnogi bądź łopaty. Inaczej łodyga, konar.

Ubić

Pozyskać zwierzynę, upolować.

Ubranie

Upierzenie ptaków. Inaczej odzież, suknia.

Ucho, uszko

Pęczek piór wyrastający z boku głowy niektórych ptaków np. bażantów.

Ucięcie, urwanie

1. Nagłe przerwanie grania (pieśni) przez tokującego ptaka.

2. Nagłe zaprzestanie głoszenia przez psa.

Unoszenie

Ćwiczenie z ptakiem łowczym – przyzwyczajanie do siedzenia na rękawicy sokolniczej.

Usmol

Gwarowe określenie dużego dzika. Inaczej smoluch, smolarz, czarnuch, błociarz.

Uwstecznianie

Postępujące wraz z wiekiem (po okresie szczytowego rozwoju) nakładanie coraz gorszego poroża (jego formy i masy).

Varmint

Rodzaj sztucera z nieco cięższą, masywniejszą lufą, bez otwartych przyrządów celowniczych (muszki i szczerbinki).

Wab

1. Głos wydawany przez nawołującą się zwierzynę w okresie rui.

2. Naśladowanie głosu zwierzyny przez wabiarza w celu jej przywabienia.

3. Żywe zwierzę (lub atrapa) służące jako przynęta.

Wachlarz

Ogon głuszca (o charakterystycznym kształcie przypominającym wachlarz).

Wadera

Samica wilka.

Waga

Ciąg, kierunek przemieszczania się zwierzyny, stałe miejsce przechodzenia, przesmyk.

Warchlak

Młody dzik w pierwszym roku życia o charakterystycznej sukni w pasy. Inaczej pasiak.

Wataha

Stado dzików lub wilków.

Wędrowny

Zwierz bez stałej ostoi, stale zmieniający miejsce, wędrujący. Inaczej przechodni.

Węglarz

Lis o zabarwieniu futra w kolorach od ciemnoszarego aż do czarnego wraz z czarnym kwiatem (w odróżnieniu od żmijki-lisa z białym kwiatem). Inaczej murzyn.

Weszka

Młoda, jeszcze nie wypierzona kuropatwa.

Wiatr

Węch psa myśliwskiego. Inaczej cuch.

Widlica

Rozwidlenie tyk lub odnóg w porożu zwierzyny płowej.

Widłak

Samiec zwierzyny płowej posiadający po dwie odnogi na tykach poroża.

Widłówka

Młoda kuropatwa o ogonie w kształcie widełek ukształtowanym w ten sposób utratą (w wyniku pierzenia się) środkowych sterówek.

Wiecha

Ogon wilka. Inaczej polano.

Wiecheć

Pęk dłuższych włosów u nasady prącia samców zwierzyny płowej i czarnej. Inaczej pędzel.

Wieczny

O zwierzynie – nie zmieniający formy poroża np. wieczny ósmak – byk, który od pewnego wieku co roku nasadza wieniec ósmaka.

Wieniec

Poroże jelenia byka.

Wietrznik

Nos psa lub drapieżników.

Wietrzyć

O zwierzynie – sprawdzać i lustrować okolicę za pomocą zmysłu powonienia, O psie – poszukiwać tropów zapachowych zostawionych przez zwierzynę.

Wilcza odnoga

Rzadko występująca, czwarta od dołu odnoga na tyce wieńca. Inaczej odnoga podkoronna lub zbędna.

Wiosło

Noga ptaka wodnego (charakterystyczną cechą jest błona między palcami).

Wiosłować

O ptactwie wodnym – płynąć.

Wlot

1. Otwór wejściowy do nory. Inaczej okno, wylot.

2. Rana postrzałowa w miejscu trafienia.

Wnyk

Pętla z drutu lub linki do łapania zwierząt. Jest to nielegalna, nie dozwolona prawem metoda chwytania zwierząt.

Woliera

Miejsce ogrodzone siatką do hodowli ptaków (np bażantów) lub ich przetrzymywania (np. ptaków łowczych).

Wybarwianie

Okresowa zmiana barwy sukni. Inaczej wyfarbowanie, przefarbowanie.

Wybielanie

Jeden z procesów preparacji czaszek (trofeów). Inaczej bielenie.

Wyciekanie

Uciekanie ptactwa pieszo, najczęściej zauważalne wśród kuraków. Inaczej ciekanie.

Wycieranie

Usuwanie scypułu z poroża przez pocieranie porożem o gałęzie i pnie młodych drzew i krzewów. W ten sposób żywica i soki roślinne zabarwiają poroże zwierzyny. Inaczej czemchanie.

Wycinek

Dzik samiec w trzecim roku życia.

Wyciąg

Urządzenie w broni łamanej wysuwające (a nie wyrzucające jak eżektor) łuski z komór nabojowych. Inaczej ekstrador.

Wydeptywanie

Piesze polowanie, penetracja łowiska. Inaczej deptanie.

Wyfarbowanie

Okresowa zmiana barwy sukni. Inaczej przefarbowanie, wybarwianie.

Wykocanie

Wydawanie na świat (narodziny) młodych muflonów, saren, zajęcy i królików. Inaczej wykot.

Wykot

Wydawanie na świat (narodziny) młodych muflonów, saren, zajęcy i królików. Inaczej wykocanie.

Wylot

1. Otwór wejściowy do nory. Inaczej okno, wlot.

2. Rana w miejscu przestrzelenia zwierzyny (otwór wylotowy kuli). Inaczej przestrzał.

Wypierzanie

Zmiana piór (sukni) przez ptaki.

Wypiór

Pierzący się ptak.

Wyprowadzać

Wydawać na świat młode i wychować je. Inaczej wywodzić.

Wyprowadzić

Wydać na świat młode i wychować je. Inaczej wywodzić.

Wyprzedzenie

Odległość na jaką kieruje strzelec broń, celując przed poruszający się cel. Inaczej założenie, zakład.

Wyrodek

Kozioł (rogacz) w bardzo słabej kondycji (selekcyjny). Inaczej darniak.

Wyrzutnik

Mechanizm wyrzucający łuski z komór nabojowych. Inaczej eżektor.

Wystawianie

Wskazywanie myśliwemu przez psa zwierzyny np. stójką lub oszczekiwaniem.

Wysłuch

Nadsłuchiwanie odgłosów zwierzyny w celu ustalenia miejsca ich pobytu (bukowiska, rykowiska, tokowiska, kąpieliska, buchtowiska). Inaczej podsłuch.

Wytrzeszcze

Jedno z określeń oczu zająca. Inne – blaski, trzeszcze, bałuchy, gały, patry.

Wywodek

Młody ptak, bezpośrednio po puszczeniu gniazda (po wywiedzeniu z gniazda). Inaczej wywódka.

Wywódka

Młody ptak, bezpośrednio po puszczeniu gniazda (po wywiedzeniu z gniazda). Inaczej wywodek.

Wywodzić

Wydać na świat młode i wychować je. Inaczej wyprowadzać.

Wyłysieć

Zrzucić poroże.

Włóczka

1. Wleczenie padliny do miejsca nęciska w celu zwabienia drapieżników.

2. Ciągnięcie padliny lub ustrzelonej zwierzyny drobnej w celu stworzenia sztucznego tropu dla szkolenia psów. Inaczej obwłoka, owłoka, powłoka.

Zabawca

Zdezorientowany pies krążący w miejscu i szukający właściwego tropu.

Zagniazdownik

Pisklę opuszczające gniazdo i dorastające poza nim wkrótce po wykluciu.

Zagłosić

Dać głos przez psa po znalezieniu tropu zwierzyny lub odnalezieniu postrzałka. Inaczej doławić.

Zajady

Zęby drapieżników (ssaków). Inaczej kęsy.

Zajęczak

Określenie śrutu używanego do polowań na zające.

Zajęczarnia

Miejsce hodowli zamkniętej zajęcy.

Zajęczarz

Myśliwy preferujący polowania na zające.

Zajęczyca

Samica zająca. Inaczej kopyra, kocica.

Zajęczyna

Dziczyzna z zająca.

Zakaczanie

Zasiedlanie łowiska dzikimi kaczkami.

Zakopanie się

Zagrzebanie się w śniegu kuraków lub zajęcy. Inaczej zaśnieżenie się.

Zakład

Odległość na jaką kieruje strzelec broń, celując przed poruszający się cel. Inaczej założenie, wyprzedzenie.

Zaleganie

Przebywanie zwierzyny w legowisku, w mateczniku, odpoczywanie.

Zapad

Przylot ptaków na miejsce noclegu (powrót z miejsc dziennego żerowania lub przerwa w przelocie) oraz przylot głuszca na tokowisko.

Zapadanie

Siadanie ptactwa na ziemi na drzewie lub na wodzie.

Zaskokowanie

Przełożenie skoków strzelonego zająca w ten sposób, aby możliwe było zawieszenie na drągu karawanu (zwierzyniaka) – przełożenie jednego skoku przez nacięcie w drugim. Inaczej przenożenie.

Zatoka

Głębokie wcięcie w łopacie daniela.

Założenie

Odległość na jaką kieruje strzelec broń, celując przed poruszający się cel. Inaczej zakład, wyprzedzenie.

Zaśnieżenie się

Zagrzebanie się w śniegu kuraków lub zajęcy. Inaczej zakopanie się.

Zbarczenie

Trafienie ptaka w skrzydło. Inaczej oskrzydlenie, zeskrzydlenie, zlotkowanie.

Zbędna odnoga

Rzadko występująca, czwarta od dołu odnoga na tyce wieńca. Inaczej odnoga wilcza lub podkoronna.

Zeskrzydlenie

Trafienie ptaka w skrzydło. Inaczej oskrzydlenie, zbarczenie, zlotkowanie.

Zestrzał

1. Miejsce, w którym stała zwierzyna w momencie trafienia

2. Fragment tuszy, owłosienia lub kości pozostałe po trafieniu zwierzyny (zestrzał umożliwia rozpoznanie skuteczności strzału).

Zestrzelany

Zwierz rozbity (zniszczona tusza) zbyt bliskim strzałem.

Zgraja

Większa grupa psów gończych. Inaczej złaja, łaja.

Zgrzebła

Nogi wszystkich kuraków. Inaczej cieki.

Zielonka

Młoda kuropatwa w pierwszym upierzeniu.

Zierniki

Oczy ptaków.

Zlotkowanie

Trafienie ptaka w skrzydło. Inaczej oskrzydlenie, zeskrzydlenie, zbarczenie.

Zloty

Przylot ptaków w określone miejsce np. na żerowisko lub noclegowisko.

Zrogowanie

Poranienie albo zabicie porożem rywala podczas walki, najczęściej w okresie rui danego gatunku.

Zrolowanie, zrulowanie

Koziołkowanie biegnącej zwierzyny po trafieniu. Inaczej rolowanie, rulowanie.

Zwierciadło

Jaśniejsza sierść na zadzie zwierzyny płowej. Inaczej talerz, serweta, chustka, lustro.

Zwierzyna czarna

Dziki i muflony.

Zwierzyna płowa

Łosie, jelenie, daniele i sarny. Inaczej płowce.

Zwierzyniak

Wóz ze specjalnymi stojakami do przewozu upolowanej zwierzyny. Inaczej karawan.

Zwietrzenie

Wyczucie przez psa tropów lub zapachu zwierzyny.

Zwoływanie

Głosy wzajemnie nawołujących się zwierząt. Inaczej nawoływanie.

Zwrotka

Nazwa każdej z czterech części pieśni tokującego głuszca.

Złaja

Większa grupa psów gończych. Inaczej łaja, zgraja.

Złom

1. Gałązka odłamana (nie odcięta!) z drzewa lub krzewu rosnącego w miejscu upolowania zwierzyny. Najczęściej wykorzystuje się gałązki dębu, świerku, sosny, jodły. Złom służy jako wyróżnienie myśliwego, jako wyraz szacunku dla upolowanej zwierzyny (ostatni kęs) lub jako znak informacyjny (złom kierunkowy, tropowy, ostrzegawczy itd).

2. Najwyższe z odznaczeń łowieckich nadawane za szczególne zasługi dla łowiectwa.

Żak

Niedojrzały, młody zając.

Żer

Pokarm jaki zwierzyna zdobywa w sposób naturalny.

Żeremie

Budowle z drzew i gałęzi budowane przez bobry.

Żmijka

Lis o zabarwieniu futra w kolorach od ciemnoszarego aż do czarnego lecz w odróżnieniu od węglarza z białym kwiatem (końcem ogona).

Żmurek

Określenie lisa o futrze w kolorze jasnokasztanowym.