Myśliwi w szkole

Wizyta w szkole – drapieżniki

Moja kolejna, druga w tym roku wizyta w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubsku wypadła 21 grudnia.
Odwiedziłem dzieci czterech klas, a głównym tematem tych spotkań była rola drapieżników w środowisku. Dzieci brały aktywny udział w dyskusji i nie tylko żywo interesowały się tematem, ale wykazywały się sporymi wiadomościami w tym zakresie. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudzała moja prezentacja wabienia drapieżników w tym lisa na pisk myszy i kniazienie zająca. Dzieci słuchały z otwartymi ustami, a kiedy w pewnym momencie na odgłosy mojego wabienia uchyliły się drzwi i do klasy zajrzał pan woźny szkoły, dzieci wybuchnęły śmiechem w nieoczekiwany sposób przekonane o skuteczności wabienia. Wybierając się do szkoły zamierzałem zasygnalizować i przybliżyć bez wątpienia ważną rolę drapieżników w przyrodzie i to jak sądzę udało mi się uzyskać.
R.K.