Wiosenne prace w łowisku

Nareszcie nastała wiosna a z nią konieczność wykonania wielu zadań w łowisku. Oprócz prac pielęgnacyjnych na poletkach i sadzenia drzew owocowych, podobnie jak latach poprzednich nasze łowiska wzbogaciliśmy wypuszczając ponad 60 bażantów.

W poprzednim sezonie intensywnie tępiliśmy drapieżniki, co powinno korzystnie wpłynąć na wzrost pogłowia tych pięknych ptaków. Kilkuletnie już wysiłki koła, zmierzające do stałej obecności bażantów w naszych łowiskach,przynoszą pozytywne rezultaty, co zachęca do dalszych działań w tym zakresie. Przed wypuszczeniem ptaków w łowisku ustawiliśmy dodatkowe podsypy.  Mamy cichą nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ukoronowaniem naszych działań będzie zbiorówka,  na zakończenie której prowadzący polowanie poda komendę „bażant na rozkładzie”.

R. K.