Sezon 1994/1995

Nowy sezon został rozpoczęty od zebrania sprawozdawczo wyborczego. Wybraliśmy nowe władze.

Zarząd w składzie:

1. Michał Orzechowski-Prezes
2. Grzegorz Pawelec – Łowczy
3. Józef Mikołajczyk -Podłowczy
4. Czesław Anufrowicz – Skarbnik
5. Ryszard Kałużny – Sekretarz

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Eugeniusz Siemion-Przewodniczący
2. Ryszard Wysługocki- Członek
3. Wiesław Pałągiewicz – Członek
4. Adam Górski- Członek
5. Tadeusz Anioł- Członek

Było nas 60 członków i 4 kandydatów. Strażnikami łowieckimi zostali Koledzy: Józef Binek, Jerzy Lech, Eugeniusz Siemion.
Latem 1994 r. szczególny nacisk położono na ochronę upraw polnych, zatrudniając m.in. stróży nocnych. Nagle 7 października 1994 roku odszedł do Krainy Wiecznych Łowów Łowczy Koła Kolega Grzegorz Pawelec (ps. Kierownik). Śmierć zaskoczyła go w Kniei.W asyście Sztandaru Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego, orkiestry i ogromnych rzesz ludzi, przyjaciół i swoich Kolegów myśliwych odbyły się uroczystości pogrzebowe.

Niech Mu knieja Wiecznie Szumi

Walne Zgromadzenie na Łowczego wybrało Kol. Ryszarda Wysługockiego.

Jesienią tego roku doszło do utraty przez Koło ponad 50% oszczędności z tytułu upadku Banku Spółdzielczego w Lubsku. Trudną sytuację spotęgowały duże szkody łowieckie, które wyniosły 23,25ha powierzchni zredukowanej. Jednak wspólnym wysiłkiem i mobilizacją zabezpieczyliśmy zwierzynie karmę na zimę: uprawianych było 33,5ha poletek żerowo-produkcyjnych i 18 buchtowisk. Wyłożyliśmy 5,5 tony karmy objętościowej, 17,9 ton karmy treściwej i 20 ton soczystej. W łowisku znajdowały się 32 paśniki i 81 ambon.

W sezonie pozyskaliśmy:

Jeleni 91 szt. w tym:
Byków 34 szt.
Łań 32 szt.
Cieląt 25 szt.
Saren 68 szt w tym:
Rogaczy 37 szt.
Kóz 20 szt.
Koźląt 11 szt.
Dzików 68 szt.
Lisów 5 szt.
Kaczek 111 szt.