Sezon 1976/1977

Koło liczyło 26 członków i 8 kandydatów. Dzierżawiliśmy obwody nr 120, 122 i 123 o łącznej powierzchni 13.680 ha. Na 16 ha poletek łowieckich uprawialiśmy karmę dla zwierzyny na okres zimowy. Bardzo owocnie współpracowaliśmy z młodzieżą szkolną w różnej formie. Przyniosło to nam dużą satysfakcję i radość, gdyż zajęliśmy drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Kół współpracujących ze szkołami. Istotnym problemem były szkody łowieckie, mimo że partycypowaliśmy w 25%, a resztę pokrywało Nadleśnictwo to i tak były one dla nas dużym obciążeniem.

Bardzo dobrze rozwija się w Kole kynologia, 12 Kolegów hoduje 16 rasowych psów myśliwskich.

Nadal prowadzimy intensywną introdukcję bażantów, jednak jej efekty są mierne. W wyniku nasilonej kontroli łowiska i dzięki pomocy Straży Leśnej zostało schwytanych i ukaranych trzech kłusowników, którzy w okolicach Tarnowa, Dłużka i Nowej Roli nielegalnie pozyskali 3 dziki i jednego jelenia.
Zarząd zaproponował budowę własnego Domku Myśliwskiego, co spotkało się z powszechną aprobatą wszystkich kolegów.

Na początku sezonu wybraliśmy nowe władze Koła:

Zarząd w składzie:

1. Kazimierz Borsuk -Przewodniczący
2. Grzegorz Pawelec -Łowczy
3. Ludwik Domarczuk -Z-ca łowczego
4. Czesław Kliczak -Skarbnik
5. Ryszard Kałużny -Sekretarz

Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Michał Orzechowski -Przewodniczący
2. Franciszek Jarosłąwski -Członek
3. Wiesław Pałągiewicz -Członek

W sezonie pozyskaliśmy

Jeleni 26 szt.
Saren 48 szt.
Dzików 52 szt.
Zajęcy 64 szt.
Kaczek 82 szt.
Kuropatw 69 szt.
Bażantów 18 szt.