Sezon 1970/1972

Nową dekadę zaczynaliśmy w liczbie 25 członków.Wiele pracy poświęciliśmy zagospodarowaniu łowiska i wzmacnianiu dyscypliny. W minionym okresie bardzo dobrze pracowali dwaj, z trzech strażnicy łowieccy: Kol. Marian Matyjaszczyk i Kol. Waliński. Szczególnie dużo miejsca poświęcali na rozwój współpracy ze szkolnymi organizacjami Ligi Ochrony Przyrody. W ocenie nas wszystkich musimy powstrzymać dalsze przyjmowanie do Koła ze względu na ,,przepełnienie” liczby myśliwych.

W minionym okresie pozyskiwaliśmy rocznie po ok. 15 szt. jeleni, 20 szt. sarny i 20 szt. dzików.

Kołem kierował Zarząd w składzie:

1. Franciszek Kałużny -Przewodniczący
2. Kazimierz Borsuk – Łowczy
3. Ludwik Domarczuk – Z-ca łowczego
4. Ludwik Żak -Skarbnik
5. Franciszek Jarosławski -Sekretarz

Pracami Komisji Rewizyjnej kierował Tomasz Dembicki. Strażnikiem łowieckim na nowy sezon zostali: w obw. 239 Pawelec Bogumił, w obw. 238 Kownacki Stanisław.

Rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 50- lecia Polskiego Związku Łowieckiego
i 25- lecia naszego Koła.