Sezon 1988/1989

Koło liczyło 61 członków i 3 kandydatów. Istotnym problemem tego okresu była walka z drapieżnikami, zwłaszcza z wałęsającymi się psami i kotami, których myśliwi odstrzelili bardzo mało. Z tego powodu Zarząd podjął działania wobec tych kolegów którzy uchylali się od obowiązku, ażeby zredukować drapieżniki w łowisku, w ten sposób uchronić i tak już minimalne stany zwierzyny drobnej. Koledzy podjęli działania celem ochrony przed zanieczyszczeniami miejskimi tzw. ,,Bagna Dłużek”, bedącego miejscem lęgowym i siedliskiem kaczek i innego ptactwa.
Strażnikiem łowieckim w obwodzie 134 został Jan Niedźwiedzki.
Stan urządzeń przedstawiał się następująco: 35 szt.paśników, 56 szt. ambon.
Uprawianych było 30,0ha poletek żerowych i 14,6ha poletek produkcyjnych. Na 18 buchtowiskach zostało wyłożonych 14,6 ton karmy treściwej i 7,4 tony karmy soczystej.
Wielkość powierzchni zredukowanej przez zwierzynę upraw wynosiła 28,78ha jednak jeszcze w tym czasie 70% były to szkody pokrywane przez Nadleśnictwo.

W sezonie pozyskaliśmy:

Jeleni 83 szt. w tym:
Byki 34 szt.
Łanie 34 szt.
Cielaki 15 szt.

Sarny 59 szt w tym:
Rogaczy 25 szt.
Kozy 19 szt.
Koźlęta 15 szt.

Dziki 111 szt.
Lisy 31 szt.
Zające 9 szt.
Kaczki 170 szt.