Sezon 1993/1994

Było nas 62 myśliwych i 2 kandydatów. W ramach obchodów 40- lecia Koła i 70 – lecia Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd zorganizował w dniach 29-30.05.1993r. wycieczkę do Krakowa na Światową Wystawę Łowiecką.

Zakupiliśmy wyrzutnię do rzutek i jesienią odbyły się zawody na strzelnicy w Grabicach. jednak przy bardzo małej frekwencji nie wyłoniono zwycięzcy.

Na okres zimowy obsialiśmy 11,7ha ozimin. Zwierzynie zostało wyłożonej 9,0 ton kukurydzy, 2,4 tony żołędzi, 18,0 tony marchwi i buraków oraz 20,0 ton jabłek.
Strażnikiem łowieckim został w obw. 118 Kol. Leszek Kowal.

Niejasna sytuacja co do przyszłości Polskiego Związku Łowieckiego, bardzo trudna sytuacja gospodarcza kraju, było przyczyną bierności Kolegów myśliwych.