Sezon 2014/2015

W 68 sezonie łowickim Zarząd koła odbył 9 protokolarnych posiedzeń omawiając i podejmując istotne dla funkcjonowania i strategii rozwoju koła uchwały. Przypomnę, że nadal dzierżawimy 3 obwody o łącznej powierzchni 14,621ha, w tym powierzchni leśnej 8,797ha (obw. 187- 4,233ha, w tym las- 1.200ha, obw. 199 – 5.036ha, w tym las 3.678ha, obw. 200- 5.352ha, w tym las -3.919ha). Gospodarujemy na 316,93ha łąk i pól dzierżawionych od Nadleśnictwa Lubsko, z tego uprawiamy 202,98ha.
Prace i zabiegi agrotechniczne sprzętem prowadzi kol. Andrzej Wysocki i kol. Andrzej Kulczyk. Kontynuujemy już drugi rok wielkie wyzwanie gospodarczo-ekonomiczne jakim jest realizacja zabiegów gospodarczych celem skorzystania ze strukturalnych dopłat unijnych. Realizujemy pięcioletni program rolno-środowiskowy polegający na ekologicznych zabiegach agrotechnicznych na uprawianych łąkach i polach. Skutkuje to wyższymi dopłatami unijnymi. Prace w łowisku, przy budowie i remoncie urządzeń łowieckich pod nadzorem trzech strażników (Bazyli Bawtro, Marek Rudziak, Andrzej Wysocki) i łowczego wykonują myśliwi w ramach obowiązkowych 30 godzin. Wielu kolegów pracuje na rzecz łowiska zdecydowanie więcej. Dużym przedsięwzięciem było grodzenie 30ha kukurydzy w rejonie Janiszewic-Mielna.Dzięki osobistemu zaangażowaniu kol. Łowczego, strażników i grupy myśliwych kolejny sezon wzbogaciliśmy łowisko o kilkaset drzewek owocowych na poletkach zgryzowych.Tradycyjnie zorganizowaliśmy przegląd i przestrzelanie broni połączone z XVI Mistrzostwami o Puchar Prezesa Koła. I miejsce zajął kol. Robert Siemion, II – kol. Dariusz Pawelec, III- kol. Andrzej Soczówka. Wyłoniliśmy również króla i dwóch v-ce królów polowania na zwierzynę grubą. Królem został kol. Marek Rudziak, V-ce królem kol. Krzysztof Siemion i kol. Zbigniew Strzemecki.
Prowadzona introdukcja kuropatwy i bażanta przynosi pozytywne efekty. Te piękne ptaki widać w łowisku, zwłaszcza bażanty. Duża w tym zasługa Kolegów, którzy zaangażowali się w pozyskaniu drapieżników. królem polowania na drapieżniki w sezonie został kol. Krzysztof Siemion (38 szt.) v-ce królem kol. Marek Rudziak (28szt.), v-ce królem exeqo kol. Ryszard Kałużny i kol. Jan Niedźwiecki (po 21szt.).
Poletka w łowisku zostały już jesienią zaorane i obsiane dodatkowo oziminą (ok. 30ha). Siódmy już sezon introdukujemy kuropatwę jako jedno z 10 kół w okręgu, wzbogacając łowisko o kolejne 60 szt. oraz 72szt. bażanta.
Ogromnym wyzwaniem była konieczność zakupu ciągnika rolniczego. Przejechaliśmy wiele kilometrów, wykonaliśmy dziesiątki e-mail i telefonów, godziny trudnych rozmów i negocjacji przed podjęciem ostatecznej decyzji co do marki i ceny traktora. Wybór padł na ciągnik marki ZETOR. Wynegocjowany rabat pozwolił nam także na zakup 3-skibowego pługa.
W naszej działalności nie zabrakło także czasu na wspólne koleżeńskie spotkania i to nie tylko w kniei ale także w naszej „Hubertówce”. Spotkaliśmy się we wrześniu na szkoleniu, które oceniamy jako niezbędne i pożyteczne oraz na wieczernicy w lutym, wspominając tych którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów.
Stać było nasze koło na piękne i szlachetne gesty. Zawsze pamiętamy o dzieciach ze Szkoły Podstawowej w Lubsku czy młodzieży niepełnosprawnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku. Pamiętamy o szlachetnym odruchu naszych serc, kiedy to w 2010 roku pomagaliśmy powodzianom. Na otwarciu Hospicjum w Żarach wspomniano o myśliwych z Jelenia Brody jako darczyńcach. Jako jedyne koło dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. Nie do opisania są chwile radości, kiedy to w grudniowy dzień uszczęśliwiliśmy trzy rodziny spełniając ich marzenia, by godnie mogli przeżyć dni świąteczne i następne, polepszając chociaż trochę standard ich życia. Od wszystkich obdarowanych otrzymaliśmy najpiękniejszą nagrodę – to od serca płynące słowo dziękuję.
Podziękowaniem są również otrzymane łaski św. Huberta, natomiast zewnętrzną formą niech będą również odznaczenia o jakie wnioskowaliśmy do władz łowieckich. Niestety ze względów formalnych nie sposób wyróżnić wszystkich, którzy zapracowali na te zaszczyty. Nie mniej z dwunastu wniosków kapituła zdążyła rozpatrzyć 7. I tak SMZŁ wyróżniony został kol. Lech Szefer-sr, BMZŁ- kol. Stanisław Piekło, ZDŁZ- kol. Tadeusz Kowalczuk, kol. Andrzej Wysocki, kol. Andrzej Kulczyk, kol. Maciej Anioł, kol. Rafał Kowalczuk.
W odbiorze społecznym, ocenie instytucji nadzorujących, władz samorządowych i PZŁ, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym staliśmy sie kołem wielkim, jednym z najlepiej gospodarujących kół w okręgu i w kraju. Na ponad 2500 kół w Polsce jesteśmy w trójce największych beneficjentów dopłat unijnych. Ta wielkość wynika nie tylko z materii jaką stworzyliśmy, ale i z ducha. Przez miniony okres nie było w naszym kole istotnych poważnych konfliktów czy zatargów. Jesteśmy dumni z tego co osiągnęliśmy, ale największą wartością jest to że jesteśmy razem.