Sezon 2013/2014

W 66 sezonie łowickim Zarząd koła odbył 10 protokolarnych posiedzeń omawiając i podejmując istotne dla funkcjonowania i strategii rozwoju koła uchwały. Z kronikarskiego obowiązku przypomnę, że nadal dzierżawimy 3 obwody o łącznej powierzchni 14,621ha, w tym powierzchni leśnej 8,797ha (obw. 187- 4,233ha, w tym las- 1.200ha, obw. 199 – 5.036ha, w tym las 3.678ha, obw. 200- 5.352ha, w tym las -3.919ha). Gospodarujemy na 316,93ha łąk i pól dzierżawionych od Nadleśnictwa Lubsko, z tego uprawiamy 202,98ha wg złożonego wniosku o dopłaty unijne. Bardzo ważnym dla kondycji finansowej koła są dotacje jakie otrzymujemy w ramach funduszy europejskich za gospodarowanie na łąkach i polach, co w decydującym stopniu oprócz sprzedanych tusz oraz polowań dewizowych i składek członkowskich tworzyło źródło przychodów koła. Prace i zabiegi agrotechniczne sprzętem prowadzi kol. Andrzej Wysocki i kol. Andrzej Soczówka. W minionym sezonie podjęliśmy wielkie wyzwanie gospodarcze, otóż przystąpiliśmy do unijnych dopłat strukturalnych. Prace w łowisku, przy budowie i remoncie urządzeń łowieckich pod nadzorem strażników i łowczych wykonują myśliwi w ramach obowiązkowych do przepracowania 30-godzin na rzecz koła. W trakcie sezonu z funkcji strażnika łowieckiego obw. 199 zrezygnował kol. Stanisław Piekło. Zarząd powierzył funkcję koledze łowczemu. Na dzień 31.03.2013r. jest nas 67 myśliwych (w tym 4 niemacierzystych). Staż w kole odbywa 8 kandydatów. Tradycyjnie dobrze układa nam się współpraca z Nadleśnictwem Lubsko, organami samorządowymi oraz z rolnikami. Dzięki osobistemu zaangażowaniu kol. Ryszarda Kałużnego oraz Adama Górskiego nadal bardzo aktywnie uczestniczą w programie „Ożywić pola” dwie szkoły z Lubska (SP-2 i OSW). Wielkim wyróżnieniem dla Kolegów Adama i Ryszarda oraz naszego Koła był ich udział w ogólnopolskiej konferencji w Spale.
Tradycyjne zorganizowaliśmy przegląd i przestrzelanie broni połączone z XV Mistrzostwami o Puchar Prezesa Koła. I miejsce zajął kol. Dariusz Pawelec, II kol. Robert Siemion, III- kol. Agnieszka Minurczyc. Wyłoniliśmy również króla i v-ce króla sezonu w polowaniu na zwierzynę grubą. Tak się złożyło, że obydwa tytuły trafiły do tych samych kolegów. Królem polowania na zwierzynę grubą i jednocześnie na drapieżniki został kol. Krzysztof Siemion, natomiast v-ce królem kol. Marek Rudziak. Gratulujemy- Darz Bór
Poczet sztandarowy Koła tradycyjne uświetnia swoją obecnością ważne wydarzenia, jak choćby „Msza za Ojczyznę” 3 maja i 11 listopada, uroczystości żałobne czy wydarzenia środowiskowe. Nasi sygnaliści również są słyszani nie tylko w Kniei, ale również swoimi koncertami i sygnałami uczestniczą w uroczystościach. Od bieżącego sezonu dodatkową częścią ich stroju są zakupione peleryny myśliwskie. W bieżącym sezonie delegacja koła uczestniczyła w wielkim jubileuszu 95-lecia PZŁ i 75-lecia łowiectwa zielonogórskiego. A wyróżnieniem dla koła był fakt, że prowadzenie obchodów jubileuszy w Filharmonii Zielonogórskiej ORŁ powierzyła prezesowi naszego koła.”Hubertówka” jest nadal funkcjonalna i zadbana. Odbywają się różnego rodzaju spotkania. Zakupiliśmy 80 krzeseł jako wyposażenie naszego domu. Słowa podziękowania za dbałość i dopilnowanie, należą się kol. Tadeuszowi Kowalczukowi.Poletka w łowisku zostały już jesienią zorane i przygotowane do zasiewów wiosennych (ok. 30ha). Szósty już sezon introdukujemy kuropatwę, wzbogacając łowisko o kolejne 100szt. wypuszczone jesienią oraz 60szt. bażantów wypuszczonych wiosną. Oprócz kuropatw i bażantów, które chcielibyśmy mieć na stałe, w naszej kniei niestety pojawiły się wilki. Przez cały okres zimowy zwierzyna była systematycznie dokarmiana karmą treściwą jak i soczystą. Sprawiło to m.in. że skody łowieckie po okresie zimowym były minimalne.Nowym zakupem w minionym sezonie był zakup sprzętu rolniczego w postaci rozrzutnika do nasion i nawozów oraz pilarki spalinowej.
To czego dokonaliśmy w tym sezonie to wynik zaangażowania i pracy całego Zarządu oraz grupy kolegów bez pomocy których byłoby to niemożliwe.