Sezon 2011/2012

W 64 sezonie łowieckim Zarząd odbył 10 protokolarnych posiedzeń. Jest nas 67 myśliwych (w tym 4 niemacierzystych).

Dzięki zaangażowaniu kol. Ryszarda Kałużnego oraz Adama Górskiego bardzo uaktywniły się dwie szkoły z Lubska (Sp-2 i OSW) oraz nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół w Brodach które są pod opieką kol. Andrzeja Soczówki i Dariusza Pawelca. Wszystko w ramach ogólnopolskiego programu Łowca Polskiego „Ożywić pola”, w roku bieżącym pod hasłem „Rok sarny”. Dowodem tego co robimy i zamierzamy dokonać w ramach programu była wizyta w dniu 07.04 inicjatora i koordynatora ogólnopolskiego programu red. Mirosława Głogowskiego i dyr. biura ŁP kol. Bogdana Bronowskiego. Nasza „Hubertówka” jest nadal funkcjonalna i zadbana. A m.in. dowodem są uznania i podziw jaki wyraziły Panie, które gościliśmy organizując 3.12. polowanie „Dla Lubuskich Dian”. Po wielu trudnościach w tym sezonie w końcu dokończyliśmy budowę zaplecza gospodarczego- wiatę w której jest składowany sprzęt, karma i nawozy.

W zakresie gospodarki łowieckiej przeprowadzono konieczne i sprawdzone prace mające na celu uprawę poletek i łąk, dokarmianie zwierzyny i utrzymanie we właściwym stanie urządzeń łowieckich. Blisko 30ha poletek obsiano lub obsadzono roślinami stanowiącymi żer dla zwierzyny na pniu. Zastosowano rośliny które dały udany plon i sprawdziły się jako karma np. kukurydza i proso. Zimą zasilano buchtowiska kukurydzą i żołędziami, wykładano paszę objętościową i sól. Wyłożona ilość karmy pokrywała potrzeby zwierzyny. Remontowano paśniki ambony. W każdym obwodzie postawiono kilaka nowych ambon, zwłaszcza w miejscach gdzie stare uległy zniszczeniu oraz przy nowo założonych uprawach kukurydzy.

W sezonie pozyskaliśmy:

Jeleni 54 szt. w tym byków 17 szt.
Saren 23 szt. w tym rogaczy 14 szt.
Dzików 124 szt.

Był to rok niskiego pozyskania saren, co w przyszłości skutkować będzie zwiększeniem pogłowia i poprawą jakości parostków rogaczy.

W roku gospodarczym kontynuowano prace związane z budową wiaty oraz zakupiono drugi ciągnik i dokonano rejestracji przyczepy do przewozu osób.