Sezon 1990/1991

Było nas 55 myśliwych i 3 kandydatów. W trakcie sezonu doszło do zmian w Zarządzie, z funkcji skarbnika zrezygnował Kol. Czesław Kliczak, którego zastąpił Kol. Czesław Anufrowicz.
W skład Wojewódzkiej Rady Łowieckiej wszedł Kol. Michał Orzechowski.
W naszym Związku trwa nadal trudna sytuacja organizacyjna. PZŁ nie posiada Statutu, a nowy projekt bardzo niekorzystny dla organizacji, był próbą narzucenia ,,z góry” .
Polepszająca się trudna sytuacja finansowa Koła, m.in. za sprawą skutecznego działania komisji szacującej szkody łowieckie, (powierzchnia zredukowana wyniosła 23,0 ha), oraz wpływów finansowych z tytułu polowań dewizowych (stanowiły połowę dochodów Koła).
Z powodu małego zaangażowania się Kolegów w pracach, słaby był stan urządzeń łowieckich.
Zwierzyna została dokarmiona 5,5 tonami siana, 16,0 ton buraków, 2,2 t kukurydzy, 4,3 tony owsa i 0,8 tony żołędzi. Obwodom nadano numerację 118, 133 i 134.
Kończyła się kadencja Zarządu.

W sezonie pozyskaliśmy:

Jeleni 122 szt. w tym:
Byków 43 szt.
Łań 50 szt.
Cieląt 29 szt.

Saren 79 szt w tym:
Rogaczy 28 szt.
Kóz 41 szt.
Koźląt 10 szt.

Dziki 92 szt.