Sezon 1978/1980

W końcu dekady było nas 40 myśliwych i 2 kandydatów.
Mijała kadencja władz Koła i decyzją Walnego Zgromadzenia utrzymaliśmy jednomyślnie skład osobowy. Był to nasz wyraz zaufania do Zarządu, w tym bardzo trudnym gospodarczo okresie.Gospodarowaliśmy na 47,43ha poletkach i łąkach- z tego zagospodarowanych było 30ha.
Skład naszego Koła powiększył się o 4 psy rodowodowe (jamniki), którymi opiekowali się Koledzy G. Pawelec i R. Kałużny.

W łowisku znajdowały się 53 paśniki, 12 buchtowisk i 33 ambony. Szczególną aktywnością w zagospodarowaniu poletek i dokarmianiu zwierzyny wyróżniali się koledzy: Józef Schlafke, Marian Soczówka, Stanisław Czerniawski, Adam Górski i Marian Matyjaszczyk.

W sezonie 1978/1979 pozyskaliśmy 201 szt. zwierzyny grubej i 300 szt. zwierzyny drobnej.

Natomiast w sezonie 1979/1980 pozyskaliśmy:

Jeleni 23 w tym:
Byków 11 szt.
Łań 9 szt.
Cieląt 3 szt.
Saren 29 szt w tym:
Rogaczy 27 szt.
Kóz 2 szt.
Dzików 82 szt.
Kaczek 177 szt.
Zajęcy 17 szt.
Lisów 11 szt.