Sezon 2002/2003

Długa i mroźna zima nie miała istotnego wpływu na kondycję zwierzyny. Poziom zagospodarowania łowiska świadczył o wytężonej pracy kolegów odpowiedzialnych za ich właściwe prowadzenie. Lizawki zapełnione były solą praktycznie cały rok. Podobnie jak w latach ubiegłych postawiono kilka nowych ambon. W zakresie gospodarki hodowlanej sukcesem Zarządu było pomyślne zakończenie starań o zmniejszenie planu odstrzału jeleni celem urealnienia rzeczywistych stanów jeleniowatych w łowisku. Jednakże szkody utrzymały się na podobnym poziomie co w roku ubiegłym, dlatego w celu ich ograniczenia podjęto działania mające na celu powstrzymanie zwierzyny przed wejściem na pola. Na buchtowiskach wysypywano kukurydzę, a poletka obsiano roślinami do zgryzania przez zwierzynę. Kilka upraw ogrodzono elektrycznymi pastuchami. Dodatkowo zezwolono polować latem na dziki na tych łąkach gdzie koło płaci największe odszkodowania oraz zatrudniono stróża i wprowadzono dyżury myśliwych do pilnowania pola kukurydzy w rejonie Janiszewic. Gdyby nie te działania koszty szkód w sezonie byłyby znacznie większe. W tym sezonie zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Zarząd Koła przygotował i zaakceptował projekt domku myśliwskiego.

Do Krainy Wiecznych Łowów odszedł nasz kolega Piotr Anioł

Niech Mu Knieja Wiecznie Szumi