Sezon 2004/2005

Na początku sezonu, po złożeniu rezygnacji przez część członków Zarządu, w dniu 25.04.2004r w trakcie WZ wybraliśmy jego nowy skład, z niewielkimi zmianami wobec poprzedniego.

Teraz Zarząd Koła tworzyli:

1. Jan Kowalczuk – Prezes
2. Krzysztof Siemion -Łowczy 3. Sławomir Miśkiw – Skarbnik
4. Adam Górski -Sekretarz
W minionym sezonie znacznie posunęła się budowa domku myśliwskiego. Osiągnięto stan surowy zamknięty i rozpoczęto wstępne prace wykończeniowe wewnątrz. W ten sposób dom spełnia już funkcje użytkowe przy okazji polowań a nawet innych imprez organizowanych przez Koło. Wreszcie mamy swój dach nad głową. Należy podkreślić duże zaangażowanie Prezesa Jana Kowalczuka w organizacje prac na budowie. Z jego inicjatywy podejmowane są najważniejsze działania, a ponadto pozyskał wielu sponsorów. Nie bez znaczenia jest znaczny wkład naszych kolegów w budowę domku. Szczególnym zaangażowanie wykazali się koledzy zwłaszcza kol. Andrzej Wysocki, kol. Leszek Soczówka, kol. Bolesław Fałek, kol. Mirosław Rasilewicz, kol. Krzysztof Morgaś, kol. Wojciech Miśkieiczowicz, kol. Andrzej Soczówka i jemu podległa grupa kandydatów oraz kol. Leszek Kowal. W sezonie przede wszystkim dzięki działaniom łowczego Krzysztofa Siemiona poprawiło się zagospodarowanie łowiska, w szczególności dotyczy to koszenia łąk którym objęto nieporównywalnie większe powierzchnie niż w latach ubiegłych Działania te miały na celu uzyskanie dotacji rolnych przewidzianych w ramach przepisów Unii Europejskiej. Stopniowo poprawiało się zagospodarowanie poletek rolnych. W różnych okresach roku stosowano różne rośliny, co wpłynęło na skuteczność poletek zaporowych i skutkowało zmniejszeniem szkód. Zlikwidowano niespełniające oczekiwań poletka zadrzewione i obsiano je roślinami bardziej przydatnymi jako karma zgryzowa. W sezonie także skutecznie egzekwowano wykonywanie prac społecznych na rzecz koła. Były to prace przy budowie domu, stawianiu ambon oraz szereg innych mających wpływ na gospodarkę w naszym kole.