Sezon 1992/1993

Było nas 65 członków. W trakcie sezonu doszło do zmiany strażnika łowieckiego w obwodzie 133 Kol. Lecha Szefera zastąpił Kol. Stanisław Czahajda, a następnie Kol. Eugeniusz Siemion.
Przedmiotem prac Zarządu były przygotowania do 40 – lecia Koła i 70 – lecia Polskiego Związku Łowieckiego, oraz zakup mundurów związkowych.
W sprawach gospodarczych jesienią wysialiśmy 17,0 ton wapna które otrzymaliśmy od Nadleśnictwa. Młodzież szkolna zebrała 2,5 tony żołędzi, a Koło zakupiło 20,0 ton buraków, zabezpieczając w ten sposób karmę na zimę.

Zostały zakupione sygnałówki myśliwskie, którymi to chętni myśliwi, mieli uświetniać imprezy myśliwskie i polowania. W tym sezonie Koło zapoczątkowało bezpłatną prenumeratę ,,Łowca Polskiego” dla wszystkich członków.
W ramach współpracy z młodzieżą myśliwi przeprowadzili pogadanki, prelekcje i konkursy.
Z kasy Koła wyasygnowaliśmy pieniądze na remont Kościoła w Lubsku i Zasiekach oraz na remont szpitala w Lubsku.

W sezonie pozyskaliśmy:

Jeleni 144 szt. w tym:
Byków 39 szt.
Łań 60 szt.
Cieląt 45 szt.

Saren 71 szt w tym:
Rogaczy 58 szt.
Kóz 83 szt.
Koźląt 24 szt.

Dziki 103 szt.