Sezon 1998/1999

Wiosną nowego sezonu byliśmy zajęci trzema sprawami; ochroną upraw przed szkodami, zagospodarowaniem łowiska a szczególnie przygotowaniem do obchodów uroczystości Jubileuszu 50-lecia Koła.
Dwa pierwsze zadania przy zaangażowaniu dużych sił i środków zostały w pełni zrealizowane – nie było szkód. Cały wysiłek skoncentrowaliśmy na przygotowaniu do obchodów Jubileuszu.
Dnia 26.06.1998 roku w Zielonej Górze, odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego.
W obecności najwyższych władz krajowych PZŁ, Prezesa NRŁ, senatora Ireneusza Michasia, Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ dr Lecha Blocha, senatorów Sejmu RP Jolanty Danielak i Zbigniewa Piwońskiego, posła Andrzeja Brachmańskiego, Rady Wojewódzkiej PZŁ i Prezesa Jana Kowalczuka, odznaczono nasze Koło

Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Również w trakcie tegoż posiedzenia nasz długoletni Prezes Kolega Michał Orzechowski został odznaczony najwyższym odznaczeniem łowieckim, otrzymał ,,ZŁOM”. Obydwa najwyższej rangi odznaczenia w łowiectwie stały się w ten sposób ukoronowaniem i uhonorowaniem wysiłku dwóch pokoleń – twórców świetności Koła.
Po zakończeniu uroczystych obrad dostojni goście Kol. J. Michaś i Przewodniczący RW B. Tatrzański byli gośćmi w naszym łowisku do dnia następnego.Nadszedł historyczny dzień 27.06.1998 r.

Dokładnie 50- lat temu powstało Koło Łowieckie ,,Jeleń” Brody.

Po ogromnym trudzie i wysiłku, niestety małej grupy Kolegów, główne miejsce uroczystości, dziedziniec XVIII-to wiecznego pałacu H. Bruhla w Brodach był przygotowany. Szczególna w tym zasługa Kolegi Bolesława Fałka.
Zbiórka przed Urzędem Gminy i przemarsz kolumny myśliwych wraz z rodzinami do Kościoła Parafialnego zapoczątkowały uroczystości. Szczególne dostojnie wyglądała grupa 20 Kolegów, którzy zakupili sobie mundury myśliwskie. Msza Św. prowadzona przez księdza proboszcza i koncelebrowana przez dwóch wikarych, obsługiwana przez służbę liturgiczną w osobach naszych myśliwych Kolegów: Stanisława Czachajdę i Jego synów Grzegorza i Macieja oraz Tadeusza Kowalczuka, odprawiana była w intencji naszych Kolegów którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów oraz naszej i naszych rodzin.

Z obrazu na ścianie świątyni, łaskawym okiem spoglądał na zgromadzonych nasz patron św. Hubert. Oprawę muzyczną liturgii tworzyły organy i zespół sygnalistów ,,Lubuskie Fanfary”. W trakcie mszy zostało poświęcone nasze sacrum – Sztandar Koła, który to mogli po raz pierwszy zobaczyć Koledzy Myśliwi i wszyscy zebrani.

Uroczystym pochodem po zakończonej mszy, przeszliśmy na dziedziniec Pałacu. Prezes Jan Kowalczuk przedstawił historię i zasługi myśliwych i Koła. Przywołał z imienia tych, którzy odeszli do Krainy. Ale tylko echo niosło ich imiona do Kniei, a wszyscy zebrani milczeli w zadumie i refleksji. Obecny na uroczystości Prezes WRŁ, członek NRŁ B. Tatarzycki w swoim przemówieniu podkreślił zasługi Koła i jego członków w rozwoju łowiectwa zielonogórskiego i polskiego. A wyrazem tego było uroczyste odznaczenie Sztandaru Koła odznaką:

,,Za zasługi w rozwoju łowiectwa zielonogórskiego”
i ,,Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej”

Następnie Kol. B. Tatarzycki i sekretarz ZW PZŁ Kol. Zdzisław Rutkiewicz odznaczyli naszych Kolegów:

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali:
Kol. Ludwik Domarczuk
Kol. Ryszard Kałużny

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali:
Kol. Czesław Anufrowicz
Kol. Marian Matyjaszczyk
Kol. Marian Soczówka
Kol. Edward Wiesień

Odznaką ,,Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego”:
Kol. Eugeniusz Siemion
Kol. Ryszard Wysługocki
Kol. Adam Górski
Kol. Jerzy Lech
Kol. Bolesław Fałek
Kol. Edward Makosz
Kol. Stanisław Piekło
Kol. Jan Siemion
Kol. Romuald Szepczyński
Kol. Stanisław Opałko
Kol. Zdzisław Gajda
Kol. Bogusław Cieślak
Kol. Jan Kowalczuk

Po ceremonii odznaczeń na tradycyjne sygnały ,,Lubuskich Fanfar” zasiedliśmy do suto zastawionych stołów. I tak rozpoczęła się, przy akompaniamencie zespołu muzycznego, Biesiada Myśliwska do późnych godzin porannych.
O naszym Jubileuszu dowiedziała się cała Brać Myśliwska w Polsce, a to za sprawą artykułu jaki ukazał się w naszym miesięczniku ,,Łowiec Polski”.

W trakcie sezonu nie zapomnieliśmy i o tych którzy byli w potrzebie, przekazując m.in. pieniądze dla powodzian.

Doszło do zmiany strażników w obw. 127 Lech Szefer- sr,, w obw. 128 Andrzej Bąk, w obw. 113 Andrzej Soczówka.

Zwierzyna korzystała z 20,0ha poletek zgryzowych, na buchtowiska wyłożyliśmy 60,0 ton karmy. Po raz pierwszy na szeroką skalę rozpoczęliśmy koszenie łąk śródleśnych odłogowanych wiele lat- wykosiliśmy 18,0 ha. Od tego sezonu rozpoczęliśmy obowiązkowy przegląd stanu technicznego broni, połączony ze sportową rywalizacją o miano najlepszego strzelca. Na strzelnicy w Grabicach tytuł najlepszego strzelca w sezonie wywalczył Jan Siemion , drugie miejsce zdobył Leszek Soczówka, a trzecie Eugeniusz Siemion.

Do krainy wiecznych Łowów odeszło dwóch Kolegów

Edward Wiesień i Waldemar Sobala

Niech Im Knieja Wiecznie Szumi

Pozostało nas 70 myśliwych i 6 kandydatów

W sezonie pozyskaliśmy

Jeleni 175 szt. w tym:
Byków 54 szt.
Łań 67 szt.
Cieląt 54 szt

Saren 85 szt. w tym
Rogaczy 30 szt.
Kóz 45 szt.
Koźląt 10 szt.

Dzików 63 szt

Lisów 98 szt.