Sezon 1986/1987

W sezonie było nas 57 myśliwych i 5 kandydatów. Był to sezon bardzo ciężki. Pogłębiający się kryzys gospodarczy kraju sprawił że , polityka i ideologia trafiły do naszego Związku. Po uchwałach X Zjazdu PZPR, wg. zaleceń Min. Rol. Leśn. i Gospod. Żywnościowej oraz po uchwałach XV Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ obowiązywała nas zasada

,,Aktywna hodowla i intensywne pozyskanie”

Osiągnięcie bardzo wysokich wyników, zwłaszcza w pozyskaniu zwierzyny miało m.in. przyczynić się do wkładu myśliwych w proces naprawy gospodarki państwa i zaopatrzenia rynku w żywność.
Jednak gospodarowaliśmy na swoim przyzwoitym poziomie. Uprawialiśmy 45.0ha poletek, w tym 15.0ha poletek produkcyjnych. Zwierzyna została dokarmiona 15,8t karmy objętościowo suchej, 221,5t treściwej i 40,0t okopowych. Dodatkowym obciążeniem dla Koła był 17-to krotny wzrost tenuty dzierżawnej.

Myśliwi za prawo odstrzału lisa lub kuny musieli płacić ryczałtową opłatę. W trakcie sezonu zebraliśmy liczne wnyki i sidła a w nich 1 dzika i 2 szt. jeleni.

W łowisku pracowało na 1/2 etatu 3 strażników: Antoni Golonka, Marian Matyjaszczyk i Lech Szefer.

W sezonie pozyskaliśmy:

Jeleni 69 szt. w tym:
Byków 28 szt.
Łań 28 szt.
Cieląt 13 szt.

Saren 81 szt w tym:
Rogaczy 33 szt.
Kóz 33 szt.
Koźląt 15 szt.

Dzików 99 szt.
Lisów 27 szt.
Zajęcy 5 szt.
Kaczek 147 szt.