Sezon 1974/1976

Sezon ten był dla nas i całego związku przełomem. Weszła w życie ustawa łowiecka, która rozszerzyła uprawnienia i samorządność Kół. Wynikały z niej nowe zadania i obowiązki; m.in. zobowiązani byliśmy do zwiększenia produkcyjności łowisk, zmniejszenia szkód w uprawach rolnych i intensyfikacji własnej produkcji rolnej, poprawy skupu dziczyzny i skór surowych. Wobec tych wyzwań stanęliśmy my i wybrany przez nas nowy Zarząd w składzie:

1. Franciszek Kałużny -Przewodniczący
2. Kazimierz Borsuk – Łowczy
3. Ludwik Domarczuk – Z-ca łowczego
4. Ludwik Żak -Skarbnik
5. Janusz Kociuba -Sekretarz

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Grzegorz Pawelec -Przewodniczący
2. Milewski Witold -Członek
3. Górny Sławomir -Członek

Jednak jesienią 1974 roku do Krainy Wiecznych Łowów odszedł niespodziewanie nasz długoletni Prezes

Kolega Franciszek Kałużny

Niech Mu Knieja Wiecznie Szumi.

W wyniku nowych, uzupełniających wyborów, nowym Prezesem naszego Koła został Kolega Kazimierz Borsuk, Łowczym Grzegorz Pawelec reszta składu osobowego pozostała bez zmian. W składzie Komisji Rewizyjnej również zaszły zmiany. Przewodniczącym został Witold Milewski i wszedł w skład Ryszard Kałużny. Lecz na tym nie koniec.
Gdy Koło nasze opuścił , ze względu na wyjazd służbowy Kol. J. Kociuba, sekretarzem został wybrany R. Kałużny i wybraliśmy nową Komisję Rewizyjną w składzie: Michał Orzechowski- Przewodniczący, Wiesław Pałągiewicz- członek, Franciszek Jarosławski -członek.

Obecnie nasze Koło liczy 26 członków i 4 kandydatów i gospodarujemy na trzech obwodach o powierzchni 13.680 ha, z następującą numeracją: 122 (dotychczasowy 238), 123 (228) i 239 -polny.

Jesteśmy prężnym Kołem, a Kol. K. Borsuk został powołany do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, natomiast Ko.l M. Orzechowski do Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego i Komisji Oceny Trofeów.

Odpowiedzią na nowe zadania Związku było nasze zaangażowanie się w produkcji karmy i jej wykładaniu zwierzynie w następujących ilościach: objętościowa sucha 8,4t, treściwa 17,0t, okopowe 17,0t.

w sezonie 1974/1975 pozyskaliśmy:

Jeleni 17 szt.
Sarny 47 szt.
Dzików 25 szt.
Zajęcy 44 szt.
Kuropatw 33 szt.
Bażantów 77 szt.
Kaczek 177 szt.
Lisów 21 szt.
Psów 26 szt.
Kotów 55 szt.
Jastrzębi 19 szt.
Inne ptaki 58 szt.

Łowisko zostało wzbogacone wpuszczeniem 2000 bażantów i wkrótce zostanie zasilone dalszym tysiącem. Zinwentaryzowaliśmy na wolności ok. 650 tych pięknych ptaków.

W sezonie 1975/1976 pozyskaliśmy:

Jeleni 26 szt
Saren 49 szt.
Dzików 42 szt.