Sezon 1980/1981

W sezonie było na 38 członków i 6 kandydatów. Gospodarowaliśmy na 13.950 ha łowiska, a poletek łowieckich było 29,40ha w tym produkcyjnych 17,10ha.

W wyniku produkcji własnej, współpracy z młodzieżą szkolną, PGR zebraliśmy i wyłożyliśmy następujące ilości karmy: objętościowej suchej 9,5 tony, treściwej 3,5 tony, okopowych 26,8 tony i kiszonki 5,0 tony. Mimo dokarmiania zwierzyny bardzo znacznie wzrosły szkody łowieckie, które musieliśmy rekompensować Nadleśnictwom w Gubinie i Lubsku. Jednak i tak sytuacja finansowa Koła była bardzo dobra.

W sezonie pozyskaliśmy

Jeleni 31 szt. w tym
Byków 13 szt.
Łań 11 szt.
Cieląt 5 szt.

Saren 71 szt w tym:
Rogaczy 31 szt.
Kóz 30 szt.
Koźląt 10 szt.

Dziki 102 szt.
Lisy 10 szt.
Zające 7 szt.
Kaczki 83 szt.

W łowisku zinwentaryzowaliśmy 90 kuropatw i 25 bażantów, które nie pozyskiwaliśmy.