Sezon 1985/1986

W tym sezonie Zarząd podpisał 10-cio letnią umowę dzierżawy obwodów, a także zakończony został długoletni spór graniczny z KŁ ,,Dzik” w Grabicach. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Kol. Michała Orzechowskiego, w ten sposób obwód nasz powiększył się o 60,0ha i liczy 13.990ka. Szczególną aktywnością w pracach w zagospodarowanie łowiska wyróżnili się Koledzy R. Kałużny. L. Szefer, Z. Gajda. Uprawialiśmy 45.0ha poletek, w tym 15ha produkcyjnych.
Na buchtowiskach i w paśnikach dokarmialiśmy zwierzyne nastepującymi ilościami karmy: objetościowa sucha 14,3t, treściwa 15,8t, okopowa 42,8t.

W ocenie wszystkich, bardzo zły był stan urządzeń, zwłaszcza paśników. Stąd pilna potrzeba wybudowania 15 szt. nowych (było 20), gdyż wg. norm na 400 ha musi być 1 paśnik. Utrzymywał się wysoki stan szkód łowieckich- powierzchnia zredukowana wynosiła 29,43ha.

W sezonie było nas 53 członków i 7 kandydatów.

W sezonie pozyskaliśmy

Jeleni 66 szt. w tym:
Byków 27 szt.
Łań 23 szt.
Cieląt 16 szt.

Saren 87 szt w tym:
Rogaczy 35 szt.
Kóz 31 szt.
Koźląt 20 szt.

Dzików 80 szt.
Lisów 16 szt.
Zajęcy 18 szt.
Kaczek 165 szt.