Sezon 1983/1984

W trakcie sezonu w naszym kole zrzeszonych było 49 myśliwych i 6 kandydatów. Na 3 obwodach zatrudnialiśmy 2 strażników (Jacek Pawelec i Stanisław Jaszczak) opłacanych z funduszu Koła. Jednak zaistniała potrzeba zatrudnienia trzeciego strażnika, gdyż władze administracyjne i PZŁ uzależniły tym warunkiem dalszą prolongatę umów dzierżawy obwodów.Gospodarowaliśmy na 31,5ha gruntów w tym 14,93ha poletek produkcyjnych.
W nadchodzącym sezonie przejąć musimy wg. zaleceń Nadleśnictwa, pod uprawę dalsze 15,48ha gruntów. Ze względu na bardzo niski urodzaj na leśnych poletkach zakupiliśmy od rolników indywidualnych, młodzieży szkolnej oraz otrzymaliśmy darowizną od PGR i sami, za przyzwoleniem, zbieraliśmy karmę na polach PGR. W wyniku tego zwierzyna została dokarmiona następującymi ilościami karmy: objętościowa sucha 14,3t, treściwa 16,1t, okopowe 40,t.
Na nadchodzący sezon nie będziemy produkować karmy, gdyż poletka produkcyjne uległy takiemu wyjałowieniu, że wszystkie zostały obsiane łubinem.Latem łowisko mocno ucierpiało, gdyż w obw. 123 w okolicach Zasiek wybuchł ogromny pożar (spłonęło ok 900ha lasu)Trudno było określić ile zwierzyny zginęło- jednak widocznym był w tym rejonie bardzo niski stan dzików i saren. Wszystkie urządzenia łowieckie uległy zniszczeniu. Dodatkową „atrakcją” w łowisku , ale i dolegliwością dla zwierzyny była utrzymywująca się watacha ok. 25 wilków.Duża ilość padłej zwierzyny, jako naturalna karma, sprawiła że zadomowiły się na dobre również orły bieliki na ,,Ciemnym Lesie”. Celem ich zatrzymania w łowisku wywoziliśmy odpady poubojowe z masarni w Brodach i Lubsku.
Mimo katastrofalnej sytuacji gospodarczej w kraju, braku stabilności i niemożliwości racjonalnego planowania, to ogólny stan finansów Koła był bardzo dobry. Jednak żeby to utrzymać w nadchodzącym sezonie, przed wszystkimi Kolegami stanęło ogromne wezwanie: zaangażowanie się jeszcze bardziej w zagospodarowanie łowiska.

W sezonie pozyskaliśmy

Jeleni 67 szt. w tym:
Byków 22 szt.
Łań 30 szt. Cieląt 15 szt.Saren 55 szt w tym:
Rogaczy 30 szt.
Kóz 17 szt. Koźląt 8 szt.Dzików 83 szt.
Lisów 18 szt.Kaczek 142 szt.Wilków !!! 3 szt (pozyskali je: Grzegorz Pawelec-1, To masz Dębicki-2)