Sezon 2012/2013

Jubileuszowy 65-ty sezon łowiecki to w historii koła sezon szczególny. Zostanie on zapisany po stronie pozytywów jako rok, w którym po raz pierwszy dokonaliśmy grodzenia kukurydzy na odcinku ok. 5 km i wygraliśmy pierwszą w historii koła sprawę sądową w sprawie wysokości odszkodowania. Dzięki zaangażowaniu Prezesa Jana Kowalczuka w pracy organów nadrzędnych PZŁ (tj. ORŁ, NRŁ), i dzięki jego publikacją w biuletynie informacyjnym ORŁ „Z zielonogórskiej kniei” nasze koło jest znane, a jego działalność doceniana w środowisku zielonogórskich myśliwych i społeczności lokalnej.

Poczet sztandarowy naszego koła tradycyjnie uświetnia swoją obecnością ważne wydarzenia jak choćby „Msza za Ojczyznę”, 3 maja i 11 listopada, uroczystości żałobne, czy wydarzenia środowiskowe. nasi sygnaliści są słyszani nie tylko w Kniei, ale również swoimi koncertami i sygnałami uczestniczą w tych uroczystościach. Od bieżącego sezonu dodatkowym elementem ubioru będą zakupione przez koło peleryny myśliwskie.

Tradycyjnie odbył się przegląd stanu technicznego broni oraz XIV edycja Mistrzostwa Koła w Strzelectwie Myśliwski o puchar Prezesa. Zwyciężył I miejsce kol. Robert Siemion, II miejsce – kol. Andrzej Kulczyk, III miejsce kol. Krzysztof Wysocki

Piąty sezon introdukujemy kuropatwę, wzbogacając łowisko o kolejne 60 szt. wypuszczone jesienią. Nowym zakupem był ciągnik URSUS 1014 z napędem na 4 koła, który przeszedł remont i jest już sprawny dzięki ogromnemu zaangażowaniu kol. Tadeusza Kowalczuka z Lubska i kol. Andrzeja Wysockiego.