Sezon 2005/2006

Początek sezonu…. jeszcze kilka dni temu nikt nie spodziewał się, że będzie on tak niezwykły. Tak smutny… Odszedł do krainy Wiecznych Łowów największy człowiek zmierzchu drugiego tysiąclecia i świtu trzeciego Ojciec Święty- Karol Wojtyła- papież Polak.

Byliśmy świadkami wydarzeń niezwykłych, jedynych w historii Polski. A to wojna światowa, bomba atomowa, czy człowiek na księżycu. By wreszcie być świadkiem początków i niestety końca pontyfikatu Jana Pawła II- Polaka- Najwybitniejszego Polaka. W dniu dzisiejszym łączy się w smutku i zadumie cała ziemia, wierzący i niewierzący. I my tu zgromadzeni. Łączy nas wielki smutek i żal po Wielkim Polaku, po wielkim człowieku. Odszedł tam gdzie nasi Koledzy, gdzie św. Hubert- do Krainy Wiecznych Łowów. Odchodząc zostawił naszej ojczyźnie – tej wielkiej: Polsce, i tej najmniejszej, nam wszystkim przesłanie „Niech zstąpi duch Twój odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Myśliwym zaś napisał „Krzyż naszym pastwiskiem, krzyż naszym łowiskiem”.

I wypełniło się!!!

Niech Mu Knieja Wiecznie Szumi

Tymi słowami w dniu 03.04.2005 roku nasz Prezes rozpoczął WZ członków koła. Następnie po odmówieniu modlitwy za Jana Pawła II i uczeniu minutą ciszy jego odejścia wszyscy zebrani pod sztandarem koła przybranym kirem, obok portretu papieża wpatrywaliśmy się z łzą w oku w zapalony znicz wspominając Naszego Wielkiego Polaka – Papieża – Jana Pawła II.

Było nas 71myśliwych. Nadal gospodarujemy w 3 obwodach o łącznej powierzchni 13. 990 ha. Prace gospodarcze realizowane przy budowie domku posuwają się zgodnie z planem, dzięki dużemu zaangażowaniu naszych kolegów. Nasze koło przywiązuje dużą uwagę do właściwego zagospodarowania obwodów łowieckich. Zabiegi agrotechniczne na poletkach produkcyjnych i zgryzowych prowadzone są na bieżąco przez odpowiedzialnego za to członka koła sprzętem rolniczym będącym na wyposażeniu koła. na buchtowiskach systematycznie przeorywane jest ziarno kukurydzy. na okres zimowy przygotowano 40ton kiszonki, która będzie wykładana na buchtowiskach. W celu udostępnienia zwierzynie płowej odpowiedniej ilości i jakości karmy, wykoszono 200ha łąk z czego 166ha ujęto we wnioskach o dotację z Unii Europejskiej. Przygotowane są nasiona traw szlachetnych, którymi wiosną podsiane zostały najsłabsze użytki zielone. W okresie zimowym wywieziono na buchtowiska ponad 350ton atrakcyjnej dla zwierzyny karmy w postaci kiszonki, kolb kukurydzy, odpadów zbożowych i mącznych odpadów produkcyjnych. Działania te sprawiły że zwierzyna przetrwała zimę w dobrej kondycji o czym świadczy brak informacji o stwierdzonych upadkach naturalnych. Łowiecki plan hodowlany został wykonany w całości.
W sezonie pozyskaliśmy:

Jeleni 142 szt. w tym:
Byków 31 szt.
Łań 69 szt.
Cieląt 42 szt.
Saren 122 szt. w tym:
Rogaczy 49 szt.
Kóz 61 szt.
Koźląt 12 szt.
Dzików 150 szt.