Sezon 1984/1985

Było nas 51 myśliwych i 8 kandydatów. Istotną sprawą był graniczny spór między KŁ „Dzik” Grabice a nami o najlepszą część obwodu nr 123. Konflikt nie został rozwiązany.Jeszcze większym problemem była próba odebrania nam przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UW w Zielonej Górze obwodu nr 120 i przekazania go innym użytkownikom (?). Natomiast 10 Kolegów zamieszkałych w obwodzie zamierzało administracyjne przenieść do KŁ „Lisek” w Gubinie!!! Jednak determinacja Zarządu i pomoc Naczelnika Gminy Brody, KW PZPR i Nadleśnictwa Lubsko, sprawiły że do tego nie doszło.
Dzięki ogromnej pracy etatowych strażników, Kolegów Jacka Pawelca, Stanisława Jaszczaka, Mariana Matyjaszczyka oraz niestety nielicznej grupy Kolegów zagospodarowaliśmy 31,0ha poletek. Zwierzyna została dokarmiona następującymi ilościami karmy: suchej 14,0t, trerściwej 17,0t, okopowych34,0t. Duża w tym zasługa Kol. Mariana Soczówki, który kierując PGR-em pomagał sprzętowo i darowizną karmy. Baza pokarmowa mimo długiej i surowej zimy była wystarczająca, gdyż był duży wysyp żołędzi.

Doszło do zmiany numeracji obwodów:

nr 120 (,,Babów”) zmieniono na nr 118
nr 122 (Lubsko) zmieniono na 133
nr 123 (Zasieki) zmieniono na 134

Mimo ogromnych kłopotów finansowych Kół, nasze takich nie miało i byliśmy jednym z 25 na 68 Kół w województwie. Mimo że szkody były znaczne, spowodowane m.in. późnymi żniwami o 3 tygodnie i niesolidnością pracowników ALP, którzy je szacowali.
W trakcie sezonu pojawiły się ponownie wilki, jednak już nie tak duża watacha i aktywna penetracja łowiska doprowadziła do ich ,,wyprowadzki”.

Zarząd na wiosnę 1985 r. zakończył kadencję i wybraliśmy nowy ,,stare” władze Koła:

Zarząd:

1. Kazimierz Borsuk -Prezes
2. Grzegorz Pawelec – Łowczy
3. Czesław Kliczak – Skarbnik
4. Ryszard Kałużny – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

1. Michał Orzechowski -Przewodniczący
2. Mirosław Słodkowski- Członek
3. Wiesław Pałągiewicz -Członek

W sezonie pozyskaliśmy

Jeleni 56 szt. w tym:
Byków 21 szt.
Łań 22 szt.
Cieląt 13 szt.

Saren 55 szt w tym:
Rogaczy 31 szt.
Kóz 16 szt.
Koźląt 8 szt.

Dzików 67 szt.
Lisów 11 szt.
Zajęcy 2 szt.
Kaczek 112 szt.