Sezon 2001/2002

Było nas 71 myśliwych i 6 kandydatów. Mimo naszych starań nastąpił znaczny wzrost szkód łowieckich. Jedną z istotnych przyczyn jest wzrost populacji dzików, po lekkich zimach i urodzaju w żołędzie. W ostatnim dniu czerwca odbyło się rodzinne spotkanie pod nazwą ,,Złoty Rogacz 2001/2002”. Była to pierwsza impreza tego rodzaju a Kole. Kiedy dzieci i żony zabawiały się wg przygotowanego przez Kol. Ryszarda Kałużnego programu, myśliwi polowali. Zostało pozyskanych 4 selekcyjne rogacze. Szczęśliwcami byli: Jerzy Lech, Marek Rudziak, Jan Siemion, Ryszard Wysługocki. Bezapelacyjnie wygrał Jerzy Lech który strzelił wiekowego nieregularnego ósmaka.

W trakcie imprezy wszyscy Członkowie Koła otrzymali Srebrne Oznaki z Logo Koła. Swoją obecnością i udziałem w polowaniu zaszczycił nas członek NRŁ PZŁ Kol. Bolesław Tatarzycki. Na zakończenie spotkania Koledzy: Zbigniew Rezlerski i Krzysztof Siemion zostali odznaczeni odznaką ,,Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego”.

W trzeciej edycji, połączonej z przeglądem broni, Mistrzostw Koła w Strzelectwie Myśliwskim zwyciężył Kol. Piotr Palcat, 2 miejsce zajął Kol. Ryszard Kałużny, a 3 miejsce wywalczył Kol. Jan Niedźwiedzki.

Lato wykorzystaliśmy również i na ciężką pracę. Po trzech latach intensywnego koszenia łąk o łącznej powierzchni 82,82ha wsialiśmy 166,28 ton (!!!) wapna, oraz obsialiśmy 26.4ha poletek żerowych. W sezonie zwierzyna została dokarmiona 72,6 tonami karmy treściwej i soczystej.

Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej zostali odznaczeni Koledzy:

– Jan Kowalczuk
– Jerzy Lech
– Eugeniusz Siemion

Odznakę ,,Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego” otrzymali Koledzy:

– Andrzej Matyjaszczyk
– Andrzej Soczówka

Odbyło się 7 polowań zbiorowych i 4 na lisy, połączone z szukaniem sideł i wnyków.

Tytuł Króla Polowania Zbiorowego zdobyli Koledzy: Tadeusz Anioł, Bazyli Bawtro, Zbigniew Strzemecki, Jan Kowalczuk, Jan Siemion, Jerzy Lech, Lech Szefer-sr, Wiesław Popiel, Andrzej Soczówka, Sławomir Miśkiw.

To wielkie zaangażowanie członków i kandydatów naszego Koła zostało dostrzeżone i nagrodzone przez władze lokalne i Związku. Wójt Gminy Brody ofiarował nam ok. 1350 litrów oleju napędowego, z przeznaczeniem na zagospodarowanie łowiska. Startując po raz pierwszy w konkursie zorganizowanym przez Radę Okręgową PZŁ pt. ,,Hodowla, Zagospodarowanie, Ochrona” zajęliśmy 2 miejsce, przegrywając o 0,2 pkt. pierwsze. W nagrodę otrzymaliśmy 3000zł, z przeznaczeniem na zakup zwierzyny drobnej.

W sezonie pozyskaliśmy:

Jeleni 111 szt. w tym:
Byków 24 szt.
Łań 66 szt.
Cieląt 21 szt.

Saren 117 szt w tym:
Rogaczy 42 szt.
Kóz 62 szt.
Koźląt 13 szt.

Dzików 79 szt.

Kaczek 162 szt.

W tym miejscu należy również stwierdzić, ze niestety ale zginął, prawdopodobnie na linii wysokiego napięcia w rejonie 16, jeden z kilkunastu gniazdujących u nas orłów bielików. Stwierdzenie tego faktu było możliwe dzięki znalezieniu przez Kolegę Prezesa obrączki nr AP8379 i powiadomienie o tym fakcie Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk, Stacji Ornitologicznej Gdańsk. Za ten fakt otrzymał Kol. Prezes List dziękczynny za wkład do międzynarodowego programu badań nad ptakami.