Sezon 1991/1992

Było nas 60 członków i 4 kandydatów. Nowy sezon zapoczątkowany został zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.
Mijała kadencja.

Wybraliśmy nowy Zarząd w składzie:

Zarząd:

1. Michał Orzechowski -Prezes
2. Grzegorz Pawelec – Łowczy
3. Józef Mikołajczyk -V-ce Łowczy
4. Ryszard Kałużny – Sekretarz

Komisję Rewizyjną tworzyli :

1. Wiesław Pałągiewicz – Przewodniczący
2. Tadeusz Anioł – Członek
3. Eugeniusz Siemion – Członek
4.Ryszard Wysługocki – Członek
5. Adam Górski – Członek

Nowy Zarząd został zobligowany, uchwałą Walnego Zgromadzenia do założenia i prowadzenia ,,Kroniki Koła”, przygotowania obchodów Jubileuszu 40-lecia Koła.

Od początku sezonu ogromnym wyzwaniem dla myśliwych stała się ochrona upraw przed szkodami, szczególnie warzyw w obrębie Janiszowic. Wiosną wsialiśmy 6,0 ha owsa.
Krytycznie został oceniony stan urządzeń, które postanowiono poddać remontom kapitalnym. Po raz pierwszy założono w łowisku wystarczającą ilość lizawek w ilości 89 szt. zaopatrywanych w sól.
Pozytywnie została oceniona praca strażników łowieckich: Lecha Szefera, Jana Niedźwiedzkiego a szczególnie Józefa Binka. Na sezon zimowy zostało wyłożonych 7,5 tony kukurydzy, 20 ton buraków , 1,6 tony żołędzi i 0,5 tony siana.
Nadleśnictwo oceniło na bardzo wysoki stan szkód w lasach spowodowanych przez zwierzynę płową. Również wysokie były szkody w uprawach rolnych (31,0ha powierzchni zredukowanej).

W sezonie pozyskano:

Jeleni 204 szt. w tym:
Byków 42 szt.
Łań 102 szt.
Cieląt 60 szt.

Saren 232 szt w tym:
Rogaczy 57 szt.
Kóz 118 szt.
Koźląt 57 szt.

Dzików 79 szt.