Sezon 2006/2007

Obecnie jest nas 71myśliwych, koło gospodaruje na 13. 990 ha. W ubiegłym roku gospodarczym intensywnie zagospodarowanych było 353ha gruntów z czego 327ha to użytki zielone i 26ha ziemi ornej. W sezonie koszonych było 200ha łąk dzięki czemu uzyskano dotację unijną. Na ten sukces finansowy zapracowali głównie łowczy koła, który opracował i złożył stosowny wniosek oraz koledzy Tadeusz Kowalczuk i Andrzej Soczówka, którzy bezpośrednio przyczynili sie do koszenia wyżej podanej powierzchni łąk. W sezonie utrzymywanych było 14 buchtowisk, na których przeorywano ziarno kukurydzy, odpady młynarskie i żołędzie. Łącznie wywieziono do łowiska 116 ton karmy objętościowej, treściwej i soli w tym do obwodu 127 – 50 ton, 128- 39 ton i w do obwodu 113- 27 ton. W wyniku stosowanych zabiegów w celu utrzymania zwierzyny w lesie, a więc systematycznego zasilania karmą buchtowisk, szkody łowieckie nie były wysokie, a wypłacane rolnikom odszkodowania nie wpłynęły zbytnio na pogorszenie kondycji finansowej koła. Duża w tym również zasługa kol. Eugeniusza Siemiona, którego wieloletnie doświadczenie i praktyka w szacowaniu szkód łowieckich przynosi wymierne efekty, ponieważ potrafi on bezkonfliktowo, a zarazem z korzyścią dla koła, załatwić te tak drażliwe, leżące na styku koło-rolnik tematy.

W sezonie pozyskaliśmy:

Jeleni 75szt. w tym:
Byków 23 szt.
Łań 37 szt.
Cieląt 15 szt.

Saren 122 szt. w tym:
Rogaczy 43szt.
Kóz 33 szt.
Koźląt 7 szt.

Dzików 47 szt.

W sezonie zostało zorganizowanych 7 polowań dewizowych podczas których myśliwi dewizowi pozyskali 13 jeleni byków, 18 łań, 5 cieląt, 43 rogacze, 6 kóz oraz 14 dzików. Tak duży udział myśliwych dewizowych w wykonaniu planu łowieckiego podyktowany był zabezpieczeniem potrzeb finansowych koła wynikających z budowy naszego domku myśliwskiego. Niestety w tym sezonie pożgaliśmy naszego długoletniego nestora kol. Ludwika Domarczuka który odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Niech mu Knieja Wiecznie Szumi