Sezon 2007/2008

W tym jubileuszowym 60-tym sezonie łowieckim, zarząd odbył 10 spotkań protokolarnych z udziałem Komisji Rewizyjnej. Jest nas 71 członków. Nadal bez zmian dzierżawimy 3 obwody łowieckie nr 113, 127 i 128 jednakże dotychczasowa powierzchnia dzierżawionych obwodów wzrosła o 670ha i wynosi 14 623ha. W sezonie Zarząd w związku ze zbliżającym się okresem zimowym poczynił stosowne zapasy tzn. zakupiono 10ton ziarna kukurydzy oraz 1 tonę soli. W magazynie znajduje się odpowiednia ilość siana, które nie zostało w ubiegłym roku wykorzystane ze względu na łagodną zimę. Przebieg prac wykończeniowych i przy zagospodarowaniu terenu wokół domku myśliwskiego realizowany jest bez zastrzeżeń. Zakończyliśmy budowę wiat i ich wyposażenie w ławki, stoły, rożen, oraz ich pomalowanie- jednorazowe. Ponadto w sezonie został obłożony cokół domu, wykonany biały montaż i armatura sanitariatów i łazienek, montaż drzwi, dokończenie układania płytek, wentylacja pomieszczeń, malowanie wewnątrz i elewacji, drogi wewnętrzne, wmurowane słupki ogrodzenia, obsadzono częściowo krzewami, wykonana do końca instalacja elektryczna, powiększenie i przestawienie boksów garażowych oraz nawiezienie humusu. Słowa podziękowania należą się naszemu kol. Krzysztofowi Piekle który wykonał bezpłatnie główne ogrodzenie, bramę i furtkę oraz rożen pod wiatę.

Koło nasze było jednym z głównych organizatorów Powiatowych Uroczystości Dnia św. Huberta które odbyły sie w Żarach 30.09.2008r. Wszystkie koszty udziału w biesiadzie dla myśliwych pokryliśmy z własnych funduszy. Delegacja koła uczestniczyła również w uroczystościach nadania sztandaru naszym sąsiadom z KŁ „RYŚ” Lubsko.

W sezonie odbył się przegląd stanu technicznego broni oraz IX edycja Mistrzostwa Koła w Strzelectwie Myśliwski o puchar Prezesa. Zwyciężył I miejsce kol. Zbigniew Strzemecki, II miejsce – kol. Jan Kowalczuk, III miejsce ex equo kol. Wojciech Miśkiewicz i kol. Przemysław Mikołajczyk.

Podsumowaniem roku jubileuszowego były dalsze odznaczenia naszych kolegów. kol. Marian Matyjaszczyk i kol. Franciszek Jarosłwski – odznaki 50-lecia przynależności do PZŁ, Odznakę zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego otrzymali: kol. Tadeusz Anioł, kol. Bazyli Bawtro, kol. Kowalczuk Tadeusz (Brody), kol. Matyjaszczyk Mirosław, kol. Miśkiewicz Wiesław, kol. Sławomir Miśkiw, kol. Adam Maćko, kol. Krzysztof Morgaś, kol. Wiesław Pałągiewicz, kol. Z. Wilkin. Część odznaczeń została wręczona w czasie uroczystości wrześniowych w Żarach , pozostałe podczas uroczystości Jubileuszu i Otwarcia naszego Domu Myśliwskiego „Hubertówki” Niestety w tym sezonie pożgaliśmy naszego kol. Romualda Szepczyńskiego, który odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

W sezonie pozyskaliśmy:

Jeleni 49 szt. w tym:
Byków 15 szt.
Łań 23 szt.
Cieląt 11 szt.

Saren 82 szt. w tym:
Rogaczy 36 szt.
Kóz 37 szt.
Koźląt 9 szt.

Dzików 97 szt.